Nieuwsarchief
 
February 2019
Saturday 9 February 2019 Voldoende vraag naar CO2 voor leidingnet
Saturday 9 February 2019 Elektriciteitsnetten lopen vol
Saturday 9 February 2019 Afscheid Henk Kolbach
Saturday 9 February 2019 Werkgeversbijeenkomst Zaltbommel
Saturday 9 February 2019 Brinkman opent nieuwe vestiging
December 2018
Thursday 27 December 2018 Afstemming tuinbouwriolering en CO2-net
Thursday 27 December 2018 Openstelling EG-regeling april 2019
Thursday 27 December 2018 Besluit huisvesting arbeidsmigranten
October 2018
September 2018
June 2018
Wednesday 27 June 2018 De vergeten warmte
May 2018
Wednesday 23 May 2018 In de Glazen Bol
Wednesday 23 May 2018 Tuinder aan het Woord
March 2017
Friday 24 March 2017 Kick-off FruitDelta Rivierenland
Thursday 16 March 2017 Drie tips om bloemen te stijlen
December 2016
November 2016
October 2016
Thursday 20 October 2016 Jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact 2016
Thursday 20 October 2016 Inspraakmiddag tuinbouwriolering
Wednesday 19 October 2016 Meld je aan voor Fris op weg
September 2016
Monday 19 September 2016 Kleurrijk ProefLOKAAL
Wednesday 14 September 2016 De Bommelerwaard Bloeit tijdens ProefLOKAAL
August 2016
June 2016
Saturday 4 June 2016 Smart Energy Brakel
Friday 17 June 2016 Energie innovaties
Wednesday 15 June 2016 Studenten beloond voor leuke film
Friday 17 June 2016 Nieuwe Leergang Het Nieuwe Telen
Wednesday 1 June 2016 "Niet groeien, maar meer overhouden"
May 2016
February 2016
January 2015
December 2015
Thursday 24 December 2015 Ondernemers centraal
Wednesday 23 December 2015 Hier groeit iets moois
Tuesday 22 December 2015 Goede band omgeving is belangrijk
November 2015
September 2015
Friday 18 September 2015 Kenniscafe Jongeren met energie
Sunday 13 September 2015 No Story No Glory
Friday 18 September 2015 Hagelbuien hebben verstrekkende gevolgen
Friday 18 September 2015 Respect moet je verdienen
Friday 18 September 2015 Totale schade is nog niet te schatten
Friday 18 September 2015 Dit raakt je behoorlijk
Wednesday 2 September 2015 Duizenden kasruiten sneuvelen door hagelbui
April 2014
March 2014
Thursday 20 March 2014 Een greep uit de kas
December 2014
Thursday 4 December 2014 Cursus HNT in de Bommelerwaard van start
Thursday 4 December 2014 Gerberakweker klaar voor de toekomst
November 2014
August 2014
Thursday 28 August 2014 Greenport gaat internationaal
« afbeelding 1 van 2 »
 
dinsdag 26 maart 2019

Elektriciteitsvoorziening Bommelerwaard & Neerijnen

Hoe wordt de stijgende vraag naar elektriciteit in de Bommelerwaard en Neerijnen de komende jaren opgevangen? Op 19 maart kwamen vertegenwoordigers van Alliander, Glastuinbouw Nederland, Delphy en ondernemers uit het gebied bij elkaar om hierover te praten. De stroomnetten in het gebied lopen snel vol. Daarom voeren Alliander en Delphy de komende maanden een inventarisatie uit om de stijgende vraag concreet in beeld te krijgen, zodat hier de komende jaren op kan worden geanticipeerd. In de Klankbordgroep Energie worden de vraagstukken rondom energievoorziening begeleid door een aantal ondernemers.


 

Het sluiten van het Tuinbouwakkoord was belangrijk voor het bepalen van de toekomstagenda van de tuinbouwsector, gaf Rob van der Valk aan. "Essentieel daarin is dat een basis is gelegd voor een samenwerking tussen het landelijk ministerie en lokale overheden om samen op te trekken.” Door Glastuinbouw Nederland is een prioritering gemaakt van energiebronnen voor de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw. "De eerste prioriteit ligt bij de CO2-voorziening. Vervolgens kijken we naar energiebesparing, geothermie, restwarmte en voor belichte bedrijven elektrificatie. Het blijft nog een grove schatting wat straks de extra vraag naar elektriciteit wordt en in hoeverre het haalbaar is om daarvoor investeringen te doen voor elektriciteitsnetten in de regio’s.” Ook zijn er nog onzekerheden rondom hernieuwbare energie. "Er zijn altijd dagen en tijdstippen waarop weinig zon- en windenergie wordt opgewekt. Er zou dus een flink regelbaar vermogen nodig zijn om de glastuinbouw op deze tijdstippen te voorzien van stroom.” Waterstof wordt waarschijnlijk pas na 2030 een reële optie als stroomopwekker, volgens Van der Valk.


 

Voorsorteren door Alliander

Alliander was aanwezig om in gesprek te gaan over de stroomvoorziening in de regio. Volgens Frieke Ortmans, teammanager regio Oost, lopen de netten tegen hun grenzen aan. "Het stroomnet in Neerijnen zit echt vol. In de Bommelerwaard hebben we nog wel wat ruimte, maar ook daar gaat het hard.” Volgens Ortmans kunnen telers Alliander helpen door hen tijdig op de hoogte stellen van investeringsplannen. "Als u ons zo vroeg mogelijk op de hoogte stelt van uw plannen, dan kunnen wij daar op anticiperen. Hoe concreter, des te beter.”

 

Michel Bijlsma van Alliander legde uit hoe het net in het gebied ervoor staat. "Vooral in 2017 is er een flinke groei geweest in het gebied. In totaal liggen er zeven stations. We werken er nu hard aan om op korte termijn de stations die vollopen, te ontlasten.” Naast korte termijninterventies werkt Alliander aan structurele oplossingen. "Zodra we weten wat de plannen van tuinders zijn, dan kunnen we inzichtelijk maken wat de businesscase is en daarop de doorberekening maken. Het traject vanaf doorberekening tot oplevering van het uiteindelijke net kan wel vier tot zes jaar duren. Dat heeft veel te maken met afhankelijkheid van derden zoals gemeentes en vergunningen.”


 

Inventarisatie

Samen met Delphy voert Alliander binnenkort een inventarisatie van de vermogensbehoefte in de regio uit. René Corsten van Delphy gaf ook aan dat het belangrijk is om een goed beeld te krijgen van de elektriciteitsvraag. "De elektriciteitsbehoefte van de glastuinbouw zal de komende jaren alleen maar meer worden. In april en mei wordt elke teler in de regio bezocht. We willen aan de hand daarvan inzichtelijk krijgen voor welke zaken extra elektra nodig kan zijn de komende vijf tot tien jaar. Denk bijvoorbeeld aan uitbreiding met nieuwe kassen, schakelen van teelt of starten met belichting. "


 

Begeleiding door ondernemers

In de Klankbordgroep Energie is een verdeling gemaakt van thema’s waaraan begeleidersgroepen met ondernemers zijn gekoppeld. Deze thema’s zijn CO2, elektriciteit en warmte. Rochus van Tuyl is de trekker bij het thema CO2, Henk van Wijk bij elektriciteit. Warmte is een thema dat naar verwachting de komende tijd verder wordt ingevuld. Binnenkort start een inventarisatie naar de capaciteit die in de regio kan worden gerealiseerd met ondiepe geothermie of koude-warmte-opslag. Dit traject wordt samen met de gemeentes Zaltbommel en Maasdriel opgepakt.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA