« afbeelding 1 van 1 »
 
maandag 16 april 2018

Subsidie voor tweede scherm en aansluiting CO2- en warmtenetwerk

Het kabinet zet in 2018 € 23 miljoen extra in voor Kas als Energiebron om een versnelling van de vermindering van de CO2-uitstoot te realiseren. Het extra budget komt uit de klimaatenveloppe en is onder andere bedoeld voor de subsidieregelingen MEI en EHG.

Voor de EHG regeling is een grote openstelling in voorbereiding. De planning gaat uit van een openstelling zo snel mogelijk nadat de goedkeuring van de Commissie binnen is. Dat wordt waarschijnlijk in augustus. Houd de berichtgeving in de gaten.

Het is de bedoeling dat met de subsidie Energie-efficiëntie en hernieuwbare energie glastuinbouw (EHG) 2018 glastuinbouwers en samenwerkingsverbanden hiervan, met 25% subsidie kunnen investeren in:

  • een tweede energiescherm;
  • aansluiting op een warmtenetwerk of –cluster;
  • aansluiting op een biogas- of koolstofdioxidenetwerk of –cluster;
  • een luchtbehandelingssysteem.

De tweede schermen kunnen waarschijnlijk eenmalig worden aangevraagd door alle glastuinbouwbedrijven. Dit onder voorbehoud van de goedkeuring van de Europese Commissie.

9 miljoen voor de MEI-openstelling in 2018

De MEI wordt in 2018 opengesteld van 17 mei tot en met 31 mei. Er is een extra groot budget van € 9 miljoen beschikbaar dankzij de klimaatenveloppe. Bent u een glastuinbouwer of werkt u in een samenwerkingsverband van glastuinbouwers? En wilt u investeren in innovatieve kas- of energiesystemen die de CO2-uitstoot verminderen? Dan kunt u vanaf 17 mei een aanvraag indienen voor de subsidie Marktintroductie energie-innovaties (MEI) 2018. Het minimum subsidiebedrag per deelnemer is € 125.000 en de subsidie is maximaal € 1,5 miljoen per aanvraag. Mkb-ondernemers krijgen maximaal 40% subsidie. Grote bedrijven krijgen in sommige gevallen voor een duurzaam energieproject 40%, anders 30%.

Budget MEI 2017 opgehoogd
Het beschikbare budget voor de openstelling uit 2017 is verhoogd met ruim € 2 miljoen. Daarmee kunnen alle goede projectaanvragen  worden gehonoreerd.

Meer informatie:
Publicatie in de staatscourant 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA