Een gezamenlijke aanpak!

 

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard is sinds september 2011 actief en richt zich op de versterking van de gehele tuinbouwketen in de Bommelerwaard en de gemeente Neerijnen. De glastuinbouwbedrijven vormen hiervoor de basis. Een gezamenlijke aanpak biedt kansen om de positie van de individuele bedrijven en het cluster als geheel te versterken. Glastuinbouwers uit het gebied geven aan wat ze van belang vinden en waar ze behoefte aan hebben. Op basis van deze inbreng voert het Glastuinbouwpact Bommelerwaard zelfstandig of in samenwerking met andere partijen diverse activiteiten en projecten uit.

 

Dankzij de inzet van de leden van het kernteam kan de aansturing van het Glastuinbouwpact rekenen op grote betrokkenheid vanuit diverse partijen.

 

- Peter van Osch (voorzitter Glastuinbouwpact Bommelerwaard) - directeur veiling Zaltbommel

- Willem Posthouwer - wethouder duurzaamheid gemeente Zaltbommel

- Joan Wassink - directievoorzitter Rabobank Altena

- Henk Kolbach - voorzitter LTO Platform Tuinbouw West-Gelderland

- Erik Goesten - Directeur Goesten en Opdam/dienstverlenend bedrijfsleven

 

Het programmamanagement wordt uitgevoerd door Gerard Selman (06 53 72 83 53) van Projecten LTO Noord.

 

 

Het Glastuinbouwpact hecht veel waarde aan een duurzame ontwikkeling van het gebied. Hieraan wordt met en voor ondernemers gewerkt. Om dit thema extra draagkracht te geven, zijn er klankbordgroepen met ondernemers gevormd.

 

Klankbordgroep energie

In de Klankbordgroep Energie denkt een groep van ondernemers na over de aanpak tot een (toekomstige) duurzame energievoorziening van de glastuinbouw in de Bommelerwaard. De klankbordgroep wordt intensief betrokken bij projecten met betrekking tot dit onderwerp.

 

Klankbordgroep water

De klankbordgroep water richt zich op schoon afvalwater en de tuinbouwriolering. Op het moment wordt hard gewerkt aan een nieuw leidingnet voor de riolering in de Bommelerwaard.

 

 

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen is onderdeel van de Greenport Gelderland en wordt mede mogelijk gemaakt door: 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA