« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 23 October 2020

Adri Bom-Lemstra brengt bezoek aan Greenport Gelderland

In het kader van haar kennismaking met de regionale Greenports, vereerde Adri Bom-Lemstra in augustus 2020 Greenport Gelderland met een bezoek. Bom-Lemstra is voorzitter van Greenports Nederland en tevens gedeputeerde in Zuid-Holland. Zij werd hartelijk ontvangen bij Wageningen University & Research in Randwijk, buiten onder een overkapping in verband met de coronamaatregelen. 

Gedeputeerde Peter Drenth heette Bom-Lemstra welkom namens de provincie Gelderland. Drenth benadrukte in zijn verhaal het belang van tuinbouw voor de provincie Gelderland. Ook  prees hij hierbij de actieve deelname van alle betrokkenen in de ontwikkeling van de tuinbouw. Voorzitter van Greenport Gelderland, Rian Verwoert, ging in op de organisatie en activiteiten van de Greenport, aan de hand van het programma ‘Duurzaam verder’. 

Ontwikkelingen glastuinbouw
Gerard Selman van het Glastuinbouwpact lichtte de ontwikkelingen in de glastuinbouw in de Bommelerwaard & Tielerwaard toe. Het bleek dat de glastuinbouw bekend terrein is voor Adri Bom-Lemstra. Na de toelichting op de energieaanpak en de knelpunten op het vlak van de beschikbaarheid van CO2 en de forse verhoging van ODE op inkoop elektriciteit, gaf zij aan dat deze punten ook op haar lobbyagenda staan. Greenports NL en Glastuinbouw Nederland trekken hierin gezamenlijk op richting politiek.

Teelt Ondersteunende Voorzieningen
Marianne Groot, teamleider in Randwijk, ging in haar verhaal in op de fruitteeltsector, en hoe er door veel partijen wordt samengewerkt met de WUR in proeftuin Randwijk. Tijdens de aansluitende rondleiding maakte Bom-Lemstra kennis met verschillende opstellingen met teeltondersteunende voorzieningen en aanplant van fruitbomen geschikt voor automatisering met detectie en pluksystemen. Daarnaast kreeg het systeemonderzoek inclusief de ‘cabriokap’,  de volle aandacht. Deze cabriokap houdt het gewas droog. Daardoor kan de aantasting door de meeste schimmelziekten sterk verminderd worden. Ook duurzame oplossingen om de schade door insecten te beperken zijn onderdeel van het systeemonderzoek.

Tenslotte werd ook aandacht besteed aan opleiding, beschikbaarheid van arbeid, droogte en watergebruik. 

Tevreden
Greenport Gelderland kijkt tevreden terug op het bezoek van de landelijke voorzitter. Bom-Lemstra heeft een goed beeld gekregen van de regio, de Greenport en (het belang van) de diversiteit van tuinbouw in het Rivierengebied.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA