« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 15 July 2021

Peter van Osch over actualisatie handreiking TOV

De handreiking teeltondersteunende voorzieningen ligt inmiddels alweer tien jaar op de plank. Gezien de snelle veranderingen in technologie hoog tijd voor een update. Greenport Gelderland startte begin dit jaar een project om de handreiking voor zowel het Fruitpact, Laanboompact als Glastuinbouwpact Bommelerwaard te actualiseren. Peter van Osch, tuinbouwadviseur bij Fidus Advies is projectleider van dit project. In deze 5x vraag & antwoord neemt hij ons hierin mee.

1.Teeltondersteunende voorzieningen, leg eens uit Peter, wat houdt dit precies in?

Het begrip teelt ondersteunende voorziening wordt alom gebruikt. In de meest brede betekenis vallen hier ook de glastuinbouwcomplexen onder. Voor de definitie die gebruikt wordt is dit echter beperkt tot de kassen met een beperkte omvang die nadrukkelijk de hoofdactiviteiten op het bedrijf ondersteunen. De omvang glasoppervlakte is beperkt.
Onder het begrip teelt ondersteunende voorzieningen valt een breed scala van uitingsvormen. Vlakvelds folie bedekking, ; lage en hoge tunnels, wandelkappen, stellingteelt, regenkappen, hagelnetten, suzukinetten, gotenteelt en container/trayvelden etc.

2.Het project is net gestart en je zit nog in de onderzoeksfase, hoe pak je dit aan en wat ben je nu al wijzer?

Door middel van interviews haal ik informatie op bij alle stakeholders. Ondernemers, belangenbehartigers, voorlichters, onderzoekers, toeleveranciers, vertegenwoordigers van de gemeenten in Rivierenland, ambtelijk en bestuurlijk evenals provinciaal.

Inmiddels is me al wel duidelijk dat de ontwikkelingen niet stilstaan. De behoefte aan de toepassing van teeltondersteunende voorzieningen neemt snel toe door klimatologische, maatschappelijke en commerciële redenen. Daarbij is er sprake van een toenemende druk op de beschikbare ruimte en de gewenste invulling door verschillende partijen.

3.Ik las ergens jouw uitspraak: ‘Het streven is een balans vinden tussen een succesvolle, verantwoorde teelt en maatschappelijke wensen.’ Kun je dit eens verder toelichten?

Enerzijds wordt de sector geconfronteerd met een toenemende druk om minder chemische gewasbescherming te gebruiken en gelijktijdig de verspilling in de keten terug te dringen.
Effectief betekend dit dat het middelen pakket reeds zeer beperkt is en naar verwachting nog verder zal afnemen. Anderzijds zien we plagen opkomen waar nog geen behandeling voor beschikbaar is. Middels teeltondersteunende voorzieningen is de ondernemer in staat om hier antwoord op te geven.
Landschappelijke inpassing van de uitingsvormen is vervolgens een uitdaging om draagvlak in de maatschappij te behouden.

4.Voor wie wordt deze geactualiseerde handreiking geschreven?

De geactualiseerde handreiking beoogd een bijdrage te leveren aan het creëren van een ontwikkelingsperspectief voor de tuinbouwbedrijven binnen een gedragen maatschappelijk kader.
Alle betrokken stakeholders kunnen gebruik maken van de handreiking . Ook buiten het Rivierengebied. Het zou mooi zijn als we een nieuwe standaard weten te zetten.

5.Hoe helpt deze handreiking de ondernemers verder?

Met deze handreiking wordt de ondernemers naast het ‘right to produce’ ‘gekoppeld aan ‘right to develop’ zodat de ondernemers toekomstperspectief behouden voor hun bedrijf in een sterk veranderende omgeving. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA