Projecten
 
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard
De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei.... » lees meer
Ondiepe geothermie
Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen.... » lees meer
Kaskrakers
Kom in de Kas bestaat in 2018 50 jaar. Het kijken in de kas blijft onverminderd populair, mensen willen graag weten wat er in de kas gebeurd. Hier geven we door middel van Kaskrakers een virtuele opschaling aan.... » lees meer
ProefLOKAAL Bommelerwaard: verdienmodellen

ProefLOKAAL Bommelerwaard verbindt producenten en consumenten. Hoe? Door puur en lekker eten.

... » lees meer
CropObserver
Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet.  ... » lees meer
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof
Een collectieve oplossing voor het zuiveren van afvalwater door tuinbouwbedrijven.... » lees meer
Integrale gebiedsaanpak Energie
Gebiedsverkenningen Tuil/Est, Next Garden en uitvoeringsaanpak Bommelerwaard en Neerijnen.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof

Vanaf 1 januari 2018 moeten tuinbouwbedrijven verplicht hun eigen afvalwater zuiveren. Omdat in de Bommelerwaard door Dunea uit het oppervlaktewater drinkwater wordt gewonnen is de zorg voor de waterkwaliteit al meerdere jaren een aandachtspunt. De glastuinbouwsector in de concentratie-gebieden heeft gekozen voor een robuuste collectieve oplossing. 

53 aansluitovereenkomsten van de deelnemende glastuinbouwbedrijven zijn inmiddels ondertekend door gemeente Zaltbommel en Waterschap Rivierenland. Deze aansluitovereenkomsten vormen de basis voor maatwerk (uitstel van de zuiveringsplicht). Daarnaast hebben tien solitaire bedrijven de intentie getekend om het afvalwater per as aan de te bouwen collectieve zuivering aan te bieden.

De technische uitwerking van het systeem vindt plaats onder regie van de Werkgroep Waterkwaliteit, die bestaat uit de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel, Waterschap Rivierenland, Dunea, LTO Glaskracht, en het Glastuinbouwpact.

Uitgangspunten van het systeem zijn:
- Robuust en betrouwbaar (minder kwetsbaar dan individuele zuivering)
- Houdt rekening met hoge grondwaterstanden door kwel en inzijging
- Door koppeling aan RWZI worden ook op nutriënten gezuiverd (doelstelling 2017)
- Door inpassing van moderne technieken (telemetrie) en innovaties wordt maximale flexibiliteit geboden in geval op een bedrijf een calamiteit plaatsvindt.

Contactpersoon: Gerard Selman 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA