Projecten
 
Collectieve CO2 voorziening Bommelerwaard
De Bommelerwaard wil van het gas af. CO2 levert een groot aandeel van het broeikasgaseffect. CO2 heeft echter ook een belangrijk voordeel: het bevordert plantengroei.... » lees meer
Ondiepe geothermie
Geothermie is een techniek waarmee warm grondwater wordt opgepompt. Het grondwater kan gebruikt worden om op duurzame manier kassen te verwarmen.... » lees meer
Kaskrakers
Kom in de Kas bestaat in 2018 50 jaar. Het kijken in de kas blijft onverminderd populair, mensen willen graag weten wat er in de kas gebeurd. Hier geven we door middel van Kaskrakers een virtuele opschaling aan.... » lees meer
ProefLOKAAL Bommelerwaard: verdienmodellen

ProefLOKAAL Bommelerwaard verbindt producenten en consumenten. Hoe? Door puur en lekker eten.

... » lees meer
CropObserver
Het sturen op fotosynthese bij plantengroei is een uitdaging. De CropObserver is een sensor waarmee flinke stappen in de goede richting worden gezet.  ... » lees meer
Glastuinbouw Bommelerwaard Waterproof
Een collectieve oplossing voor het zuiveren van afvalwater door tuinbouwbedrijven.... » lees meer
Integrale gebiedsaanpak Energie
Gebiedsverkenningen Tuil/Est, Next Garden en uitvoeringsaanpak Bommelerwaard en Neerijnen.... » lees meer
« afbeelding 1 van 1 »
Integrale gebiedsaanpak Energie

Gebiedsverkenningen Tuil/Est, Next Garden en uitvoeringsaanpak Bommelerwaard en Neerijnen. Deze gebieden met elk hun eigen dynamiek hebben nog geen inzicht in de componenten elektriciteit, warmte en CO2. De tuinders uit de Bommelerwaard hebben de afgelopen tijd al een verkenning uitgevoerd. De verkenning in de Bommelerwaard heeft geleid tot een vertaling andere clusters in de regio (Tuil/ Est en Next Garden). 


Op dit moment is er veel dynamiek rond de uitwerking van een open en lokaal CO2 netwerk. Uniek hieraan is dat we een businesscase uitwerken waarbij de exploitatie van de leiding bij een andere partij ligt als de levering van CO2. De tuinders ondersteunen dit vanwege de mogelijkheid tot het vergroten van de leveringszekerheid. Kans en uitdaging is om de synergie met de in aanleg zijnde tuinbouwriolering te benutten. 


Voor de Bommelerwaard komen we steeds meer in een uitvoeringsfase terecht, waar strategische keuze voor partijen, concepten en techniek om de hoek komen kijken. Externe CO2 vraagt ook een andere doseerstrategie van de tuinder, Wageningen UR/ Delphy maakt hiervoor een nieuwe versie model waarmee we in dit project experimenteren. Dit geeft inzicht voor de tuinder, maar ook voor de leverancier van externe CO2.


Doelen in dit project: 

 

1. CO2 behoefte en (regionaal) aanbod in kaart gebracht (Next Garden; Tuil/ Est)
2. Warmte behoefte van de clusters in beeld gebracht
3. Financiële haalbaarheid opties bepaald
4. Scenario’s organisatievormen in beeld gebracht
5. Doseer strategieën voor externe CO2 onderzocht

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA