AGENDA
 
Monday 08 March 2021 Uitnodiging webinar
Wednesday 22 August 2018 Ondernemersbijeenkomst CO2 voorziening
Tuesday 28 August 2018 Symposium NextGarden
Monday 03 September 2018 Klankbordgroep Energie
 
Monday 08 March 2021

Uitnodiging webinar

ENERGIE-AANPAK GLASTUINBOUW BOMMELERWAARD & TIELERWAARD

Energie blijft voor de glastuinbouw een belangrijk thema. Daarom willen we u informeren over ontwikkelingen in de regio en het landelijke beleid door middel van een webinar op:

Dinsdag 16 maart van 15.30-16.30 uur

Uw gastheer is Peter van Osch, voorzitter Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Tielerwaard.

Programma
 1. Op weg naar een toekomstbestendig elektriciteitsnetwerk
  Op basis van het in 2019 uitgevoerde onderzoek naar de toekomstige capaciteitsbehoefte heeft Liander een programma vastgesteld dat inmiddels in uitvoering is. Frieke Ortmans en Michel Bijlsma schetsen vanuit Liander de ontwikkelingen.

 2. CO2 -voorziening door OCAP
  Na de uitwerking van plannen voor collectieve CO2 -netwerken voor de clusters in Zaltbommel-Tuil en Est is de ontwikkeling geparkeerd ten gevolge van Rijksbeleid gericht op opslag van CO2 onder de zeebodem.
  Jacob Limbeek, directeur OCAP, geeft een toelichting op de ontwikkelingen en wat dit betekent voor de realisatie van de plannen in ons gebied.

 3. Beleidsontwikkelingen landelijk
  Landelijk beleid heeft direct gevolgen voor de bedrijven en de mogelijkheden om te verduurzamen. Alexander Formsma, Beleidsspecialist Energie & Klimaat van Glastuinbouw Nederland, zal ingaan op actuele dossiers met betrekking tot energie, waaronder: CO2 -sectorsysteem, ODE en compensatieregeling en Energieconvenant 2030.
Het webinar live volgen heeft als voordeel dat u tijdens het webinar vragen kunt stellen welke in veel gevallen direct beantwoord kunnen worden. Na afloop van het webinar ontvangt u automatisch de link waarmee u het webinar kunt terug kijken. Ook als u niet in de gelegenheid bent om het webinar live te volgen kunt u zich aanmelden. Zo kunt u het webinar op een later tijdstip terugkijken. Bent u erbij?

Meld via deze link snel aan:
https://nieuwe-oogst.webinargeek.com/webinar-energie-glastuinbouw-bommelerwaard-tielerwaard
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA