Glasharde feiten

De tuinbouw in de Bommelerwaard & Neerijnen is al generaties geworteld in de samenleving en vormt een belangrijke economische drager in het gebied. De tuinbouw in deze regio is sterk in de grondgebonden snijbloementeelten. De chrysant is sterk vertegenwoordigd. 1/3 van de in Nederland geteelde chrysanten komen uit de Bommelerwaard!

Werkgelegenheid en regionale economie

De glastuinbouw is goed voor 18% van de lokale werkgelegenheid en voor 14% van de regionale economie. Op het gebied van chrysantenteelt en paddenstoelenteelt heeft het gebied een vooraanstaande positie in Nederland en in de wereld. Het gebied omvat ca. 325 bedrijven, een teeltoppervlak van 300 ha, heeft een werkgelegenheid van 3000 mensjaren en realiseert een toegevoegde waarde van ca. € 120 miljoen.
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA