« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 18 April 2018

Positief werkbezoek landbouwwoordvoerder GroenLinks Rik Grashoff

Afgelopen vrijdag 9 maart bezocht Tweede Kamer-lid Rik Grashoff chrysantenkwekerij Rodalin van Rochus en David van Tuijl in Zuilichem. Aanleiding was een kamerdebat waarin Grashoff vragen stelde hoe het Hoofdlijnenakkoord Waterzuivering Glastuinbouw wordt gemonitord. LTO Glaskracht Nederland-bestuurslid Jean Aerts was erbij en doet verslag.

Een werkbezoek is meteen een goede gelegenheid om te laten zien hoe de nieuwe wetgeving wordt opgepakt in de praktijk en hoe de sector werkt aan het emissievrij worden. In de Bommelerwaard ligt een groot innamepunt van drinkwaterleverancier Dunea, het water dat onder andere in de Tweede Kamer wordt gedronken. Normoverschrijdingen in het oppervlaktewater leidden in het verleden tot een innamestop voor drinkwater. Vanwege het gezamenlijke belang is in het tuinbouwproject intensief met Dunea is opgetrokken.De collectieve zuivering zorgt voor veilig, goed en goedkoop drinkwater voor Dunea en een emissievrije teeltwijze tegen verantwoorden kosten voor de (glas)tuinbouwondernemers.

In de Bommelerwaard speelt kwel en inzijging een grote rol in de uitwerking van het zuiveringsakkoord. In sommige omstandigheden is er meer kwelwater in de drainage dan de teelt gebruikt. In grondgebonden teelten is het drainagewater daarom een belangrijk aandachtpunt. Er moet worden gezuiverd. Door een apart rioleringsstelsel aan te leggen kan het gebied verantwoord uit de voeten met het drainagewater, in een gebied waar kwelwater een grote rol speelt in de hoeveelheid te verwerken water. Om dat mogelijk te maken investeren tuinders, met een gezamenlijk areaal van 280 hectare €3000 per hectare in het nieuwe en aparte rioleringsstelsel en in een collectieve zuivering van dat water voor het hele gebied. Daarna kost het nog eens€1500 euro per jaar per hectare.

In het bedrijfsbezoek werd toegelicht door de ondernemers hoe zij enerzijds investeren in de ver- en bewerking van het drainagewater. En hoe ze anderzijds bezig zijn met ontwikkelingen in gewasbescherming op het gebied van geïntegreerde gewasbescherming IPM. Met een demonstratie van een verblazertechniek en voedselinbreng voor predatoren lieten de ondernemers zien hoe een "standing army” tegen trips in stelling wordt gebracht. Maar ze gaven ook een beeld van waar nog gaten in het systeem zitten en welk kennisniveau nodig is om de geïntegreerde werkwijze te kunnen toepassen.

Inmiddels zijn vier van de vijf teeltrondes biologisch en geïntegreerd. Om dat in de vijfde ronde mogelijk te maken moet de wetgever in zijn toelatingsbeleid veel beter letten op de belangen van de systeembenadering zodat er een effectieve medicijnkast beschikbaar is van integreerbare middelen. Zonder kwalitatief goede oogst heeft een tuinder immers geen verdienmodel!

Bron: LTO Glaskracht Nederland 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA