« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 28 February 2018

13 maart opent nieuwe ronde SDE+ subsidie

In 2018 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie voor duurzame energieproductie: voorjaar en najaar. De ronde SDE+ voorjaar 2018 loopt van 13 maart, 9.00 uur tot 5 april, 17.00 uur. Het budget voor de voorjaarsronde bedraagt net als vorige jaren € 6 miljard. 

Wat is de SDE+ voor subsidie?
SDE+ is een exploitatiesubsidie. Dat wil zeggen dat producenten subsidie ontvangen voor de duurzame energie die zij opwekken. Omdat de kostprijs van duurzame energie hoger is dan die voor energie uit fossiele brandstoffen, is de productie van duurzame energie niet altijd rendabel. SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie: de onrendabele top. De subsidie wordt toegekend over een periode van 8, 12 of 15 jaar, voor zonnepanelen is dat 15 jaar.

Hoe vraag je de subsidie aan?
SDE+ heeft in 2018 twee openstellingsrondes. Iedere ronde heeft drie fases met elk een maximaal fasebedrag. Per openstellingsronde is er één budget voor alle categorieën samen. In de eerste fase kunnen de ‘goedkopere’ technieken subsidie aanvragen. Ook kunt u subsidie aanvragen voor een bedrag dat lager is dan het maximum basisbedrag van de betreffende technologie, de zogenoemde vrije categorie. U kunt dan uw subsidieaanvraag toespitsen op uw business case en indienen op tienden van eurocenten per kilowattuur. Het bedrag waarvoor u subsidie aanvraagt is lager dan of gelijk aan het maximum fasebedrag en hoger dan de basisenergieprijs. Vanaf 1 maart vindt u meer informatie over het aanvragen op de website van RVO.nl.

‘Netlevering’ en ‘niet-netlevering’
Het basisbedrag voor installaties met een vermogen van <1MW daalt van 11,7 naar 11,2 eurocent/kWh. Voor installaties >1MW daalt deze van 11,7 naar 10,7 eurocent/kWh. Vanaf 2018 wordt voor Zon-PV onderscheid gemaakt voor elektriciteit die op het net wordt ingevoed ‘netlevering’ en elektriciteit die zelf wordt gebruikt ‘niet-netlevering’. Hierdoor hebben de categorieën Zon-PV elk twee correctiebedragen en twee basisenergieprijzen. In de subsidieaanvraag kan worden aangegeven wat het verwachte eigen verbruik gaat zijn. 

In onderstaand rekenvoorbeeld wordt dat goed zichtbaar:

Rekenvoorbeeld SDE+ bijdrage – Zon-PV ≥ 15 kWp en < 1MWp (elektriciteit)
met 50% netlevering en 50% niet-netlevering 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA