« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 22 October 2018

3 miljoen euro voor verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland

Het  Openstellingsbesluit Verplaatsing glastuinbouwbedrijven Gelderland is gepubliceerd. Van 29 oktober 9.00 uur tot en met 14 december 17.00 uur kan er subsidie aangevraagd worden voor het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven. Dit is in het kader van herstructurering. De subsidie is beschikbaar om de kosten van en rondom de verhuizing te verzachten.

De provincie Gelderland stimuleert een toekomstbestendige glastuinbouw. Daarom richt zij zich op deconcentratie van glastuinbouwbedrijven in een beperkt aantal gebieden, namelijk Bommelerwaard en Bergerden-Huissen en de drie regionale clusters Tuil, Est en Voorst. Concentratie levert volgens de Provincie diverse schaalvoordelen op voor de zich daar vestigende bedrijven op het gebied van o.a. voorzieningen, infrastructuur en energie. Hierdoor kunnen bedrijven zich op de nieuwe locatie verder ontwikkelen.

Voorwaarden 
De subsidie wordt verstrekt indien er sprake is van: 
- een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt naar het reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied Bergerden-Huissen of naar de
   Bommelerwaard of naar een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst;
- een glastuinbouwbedrijf dat verplaatst wordt binnen een glastuinbouwontwikkelingsgebied of reserve-glastuinbouwontwikkelingsgebied in de
  Bommelerwaard, Bergerden-Huissen of een regionaal cluster glastuinbouw in Tuil, Elst en Voorst.

De maximale subsidie bedraagt maximaal één miljoen per aanvraag, terwijl de subsidie nooit hoger kan zijn dan het aantal te saneren vierkante meters vermenigvuldigd met 25 euro. 

Klik hier voor het bekendmakingsdocument van Provincie Gelderland


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA