« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 23 May 2017

5 vragen over de collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard

1. Wat is er vanuit provincie en gemeente nu precies besloten over de tuinbouwriolering? 
De provincie Gelderland heeft ingestemd met het ter beschikking stellen van een garantstelling van € 1.15 miljoen. Deze garantstelling dient voor het opvangen van mogelijke financiële risico’s bij het exploiteren van het systeem voor collectief inzamelen en distribueren van glastuinbouwbedrijfsafvalwater. De gemeente Zaltbommel heeft een positief besluit genomen over het beschikbaar stellen van een krediet van € 2.3 miljoen om de aanleg van het inzamelsysteem tot stand te brengen.

2. Wat is de volgende stap?
Het vormen van een "bouwteam” dat het voorbereiden (bestek, aanbesteding, coördinatie en eventuele meelifters in de sleuf) op zich gaat nemen. Daarnaast de uitwerking van de maatwerkverlening voor uitstel van de zuiveringsplicht per 1-1-2018 aan de tuinders. Dat gebeurt op basis van de landelijke wetgeving voor collectieve waterzuivering in het gewijzigde activiteitenbesluit milieubeheer. 

3. Wat gebeurt er nu achter de schermen? 
Er wordt momenteel gewerkt aan het uitzoeken van enkele juridische zaken. Denk daarbij aan de inhoud van het af te sluiten contract tussen de gemeente Zaltbommel en de individuele tuinder (gekoppeld aan maatwerkverlening), het opmaken van een rioolheffing verordening, POP3-subsidieaanvraag bij de provincie Gelderland en onderzoek naar het effect van poederkool bij de zuivering (dat is een goedkoper alternatief).

4. Wat is de planning en wanneer kunnen we concreet actie verwachten? 
De verwachting is dat we voor september 2017 de voorbereidende werkzaamheden afronden en vanaf september 2017 het aanbestedingstraject ingaan. Daarnaast worden de solitaire tuinbouwbedrijven, die buiten de clusters vallen en niet op het centrale systeem aangesloten kunnen worden, geholpen om alternatieven te ontwikkelen (afvoeren per as, individuele zuivering, enzovoorts).

5. Wat kunnen tuinders in de tussentijd doen of regelen? 
Tuinders kunnen acties uitzetten om de afvalwaterstromen op eigen erf in beeld te brengen en na te denken over manieren om die eigen kringloop te sluiten en te bufferen. Door gezamenlijk deze collectieve riolering voor bedrijfsafvalwater in de Bommelerwaard tot een groot succes te maken geven we een enorme impuls aan het verbeteren van de leefomgeving en de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Meer informatie? Neem contact op met David van Tuijl in het gebied, of met Daan van Empel via 06 295 202 56.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA