« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 11 February 2020

Actualiteiten Tuinbouwriolering

Nu de riolering is aanbesteed zijn de voorbereidingen in volle gang. We zullen in deze nieuwsbrief regelmatig berichten over de voortgang en relevante actualiteiten. In de komende periode worden bedrijven bezocht om de definitieve situatie te bepalen.

 

Aannemer Kanters is bezig om de laatste hand te leggen aan het Definitief Ontwerp. De vergunning-aanvragen lopen. De voorbereidingen verlopen volgens planning; de werkzaamheden in het veld starten in maart. Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in drie fasen. Als eerste wordt het gebied tussen de Meidijk tot de Startstraat/Gameren aangelegd; er wordt gestart vanuit de Meidijk. Begonnen wordt met de gestuurde boringen gevolgd door de graafwerkzaamheden.

 

Bedrijven bezoeken

Aankomende periode wordt elk deelnemend bedrijf bezocht om samen de definitieve situatie te bepalen en afspraken te maken over de uitvoering. Hierbij wordt de exacte locatie van de pompput bepaald. Deze locatie moet, via een verharding, obstakelvrij bereikbaar zijn voor onderhoudsvoertuigen. Belangrijk hierbij is dat 25 meter leiding vanaf de openbare weg voor rekening van het collectief komt; meer-meters komen voor rekening van het aan te sluiten bedrijf. Zoals afgesproken dient het aan te sluiten bedrijf te zorgen voor de elektriciteitsvoorziening van de pompinstallatie. De afspraken hierover worden bij het bedrijfsbezoek doorgenomen.

Er wordt naar gestreefd om de vergunningverlening voor de silo’s voor alle bedrijven te stroomlijnen. De afstemming met het bevoegd gezag hierover loopt nog.

 

Contactpersonen aanleg riolering:

Ø  Remco van Nistelrooij (Kanters)/06-82917050 voor aanleg collectieve riolering

Ø  Martijn Mulder (Kanters)/06-51933165 voor installatie op bedrijven 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA