« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 16 December 2016

Afvalwaterzuivering voor bedrijven buiten clusters

Vanaf 1 januari 2018 is ieder individueel glastuinbouwbedrijf verplicht lozingen van recirculatie- en filterwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Vanwege hun ligging kan een aantal bedrijven niet aangesloten worden op het plan voor de collectieve tuinbouwriolering in de Bommelerwaard. Daarom is een project opgestart om tot invulling van de zuiveringsplicht te komen voor bedrijven die buiten de clusters liggen. Op 26 januari wordt een informatiemiddag georganiseerd voor deze solitaire bedrijven.

Waterstromen in beeld brengen
Uit eerste inventarisaties onder solitaire bedrijven blijkt dat zij op diverse aspecten al voldoen aan de zuiveringsplicht. Vaak lopen echter nog (ongemerkt) kleine stromen naar de sloot of het riool. Dit kan bijvoorbeeld gaan om overloopbeveiligingen op watersilo’s of lozingen van water dat is gebruikt om filters terug te spoelen. Met kleine aanpassingen voldoen de ondernemers aan de eisen. Om dit te kunnen bepalen dienen de waterstromen wel volledig in beeld te zijn. Tijdens de informatiemiddag op 26 januari zal op interactieve wijze getoond worden hoe ondernemers dit op hun eigen bedrijf kunnen doen.

Uitnodiging volgt later
Tijdens de bijeenkomst worden ondernemers verder geïnformeerd over andere zaken die spelen rondom afvalwaterzuivering zoals financiering, handhaving of problemen rondom kwelwater. Er is natuurlijk volop gelegenheid om vragen te stellen. De middag is specifiek bedoeld voor bedrijven die niet op de collectieve riolering aangesloten kunnen worden. Meer informatie en een officiële uitnodiging voor deze bedrijven volgen later.

Stagiaire
Het traject voor de solitaire bedrijven wordt deels uitgevoerd door Ewout Booij, derdejaarsstudent Tuinbouw en Akkerbouw van de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Ewout voert deze opdracht uit binnen zijn stage bij het Glastuinbouwpact.

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA