« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 29 May 2019

Belangrijke rol Klankbordgroep in energie-inventarisatie

Henk van Wijk is voorzitter van de werkgroep Elektriciteit binnen de Klankbordgroep Energie. In deze werkgroep wordt het traject van de energie-inventarisatie begeleid. Van Wijk: "De werkgroep monitort het proces en geeft sturing waar nodig.”

Onderdeel van de werkgroep Elektriciteit  zijn mensen van Liander, Delphy, het Glastuinbouwpact en een aantal ondernemers. Het proces van de energie-inventarisatie wordt in dit verband besproken en gemonitord. Van Wijk: "In de overleggen maken we de tussenbalans op. We sturen, in overleg met Liander, ook bij waar nodig. We kijken bijvoorbeeld welke informatie bij de ondernemers moet worden opgehaald en welke vragen gesteld moeten worden. Ook bekijken we welke informatie eventueel naar buiten mag worden gebracht en wat niet.” 

Tijdig informeren 
Na de inventarisatie wordt een rapport opgemaakt. Dan zal in samenspraak met Liander worden gekeken wat dit betekent voor de toekomst en hoe hierop gehandeld moet worden. Van Wijk benadrukt dat het in ieder geval noodzakelijk is dat ondernemers hun plannen tijdig bekend maken bij Liander. "We kunnen het niet vaak genoeg zeggen. wat jaren terug heel gewoon was, is nu niet meer gewoon. We zitten echt krap in de stroom. Als je vandaag een aanvraag doet, dan heb je morgen geen stroom.”

Vertrouwelijk
Van Wijk geeft aan dat de gesprekken die gevoerd worden tijdens de bedrijfsbezoeken vertrouwelijk behandeld worden. "De uitslag van het totaal wordt straks in de groep gedeeld, maar de informatie die ondernemers tijdens de gesprekken hebben gedeeld blijft beschermd. Er worden geen cijfers openbaar bekend gemaakt.”


Het energiethema in de Bommelerwaard & Neerijnen was de afgelopen tijd meerdere keren in het nieuws. Zie onderstaande links voor meer informatie. 

Artikel BD Bommelerwaard mei 2019: https://www.bd.nl/bommelerwaard/voor-tuinders-in-de-tieler-en-bommelerwaard-is-de-stroom-bijna-op~af541883/
Uitzendig NOS Journaal maart 2019: https://www.npostart.nl/nos-journaal/02-03-2019/POW_04059600
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA