« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 27 December 2018

Besluit huisvesting arbeidsmigranten

Het op handen zijnde beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten zal begin 2019 worden vastgesteld. Begin december kwam het panel voor de huisvesting van arbeidsmigranten voor de laatste keer bij elkaar met wethouder Gijs van Leeuwen. De wethouder is positief over het proces.

Het was de laatste besloten bijeenkomst die georganiseerd werd met het panel. Ditmaal naar aanleiding van de grote publieksenquête die in het najaar was gehouden. Het panel kwam eerder dit jaar enkele malen bij elkaar en bestaat uit werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, dorpsraden, welzijnsorganisaties en burgers. Ook raadsleden waren bij deze laatste bijeenkomst aanwezig. De uitslag van de publieksenquête en de inbreng van het panel vormen de basis voor het nieuwe beleid.

Huisvestingsaantallen
Huisvesting op het terrein van het bedrijven wordt breed gesteund. Ook zullen woningen in de omgeving alleen nog met vergunning verkamerd mogen worden en mogen maximaal vier personen in een huis worden gehuisvest. Dit verschilt wel per type woning, want in sommige panden kunnen meer mensen wonen. In gevallen van grootschalige huisvesting zullen grenzen worden gesteld. Het panel en inwoners vinden dat grotere panden maximaal 100 personen mogen huisvesten.

Besluit
De genoemde aantallen zijn nog niet vastgesteld. Ook moet de handhaving nog verder worden uitgewerkt. In februari willen de burgermeester en de wethouders van Zaltbommel het nieuw huisvestingsbeleid vaststellen. De gemeenteraad neem hierover in maart een besluit.
Bron: Brabants Dagblad


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA