« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 07 April 2017

Blog Peter van Osch: 'License to produce'

Als je een jubileum viert, is het mooi om terug te kijken naar waar je ooit begon en waarom je als organisatie in de wereld bent. Voor de Veiling Zaltbommel, die dit jaar 100 jaar bestaat, is onze reden van bestaan nog onverminderd actueel. De Veiling is opgericht om onze krachten in de regio te bundelen en gezamenlijk sterker in de markt te staan. Daaronder ligt de overtuiging dat we meer kunnen realiseren door samen op te trekken.

Toekomstperspectief voor ondernemers
Vanuit de Veiling nemen we graag de verantwoordelijkheid om breder te kijken dan alleen naar markt en afzet. Daarom ben ik al jaren actief betrokken bij het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen als lid van het kernteam. Alle activiteiten van het Glastuinbouwpact zijn namelijk gericht op toekomstperspectief voor glastuinbouwondernemers in onze regio. Of het nu gaat over regelgeving rond afvalwater, arbeidsvraagstukken of interactie met de samenleving. De rode draad is dat we werken aan de toekomst van ondernemers en die inspanningen kan de Veiling alleen maar van harte ondersteunen.

License to produce
Een grote uitdaging waar we samen voor staan op dit moment, zijn de veranderende eisen die de maatschappij aan ons stelt. We moeten zorgen dat we onze ‘license to produce’ behouden. Dat we de vraag in de markt opzoeken met producten die op maatschappelijke waardering kunnen rekenen. Hiervoor is het belangrijk dat we als sector een pro-actieve houding aannemen en op tijd inspelen op kansen. Het Glastuinbouwpact kan ondernemers hier als geen ander bij ondersteunen. Het bestuur van Greenport Gelderland, waar ik ook deel van uitmaak, kan faciliteren door zaken op overkoepelend niveau te organiseren.


Ik ga ervoor dat we de komende jaren nauw blijven samenwerken vanuit het Glastuinbouwpact met ondernemers in het gebied, de Greenport en partnerorganisaties. Samen kunnen we onze ‘license to produce’ voor de glastuinbouw veilig stellen.


Peter van Osch, directeur Veiling Zaltbommel 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA