« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 11 February 2020

Cursus Het Nieuwe Telen

De basiscursus Het Nieuwe Telen (HNT) is al door veel ondernemers gevolgd; ook in onze regio. 


In Het Nieuwe Telen wordt de teelt integraal benaderd met aandacht voor plantweerbaarheid, het wortelmilieu en het energieverbruik.


De maatregelen zijn toegespitst op het toepassen van natuurkundige principes en kennis uit de plantfysiologie. Dit leidt tot een andere kijk op telen en klimaat regelen. Bijvoorbeeld ventileren boven gesloten scherm om vochtafvoer te verbeteren, anders omgaan met ventilatie via luw- of windzijde en meer nadruk op een lage plantbelasting en optimaliseren van de licht/temperatuur verhouding.


In de basiscursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is direct te investeren in nieuwe technieken. Tijdens de acht cursusbijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.

Op basis van vragen van kwekers verkennen wij of er belangstelling is om in de regio Zaltbommel weer een basiscursus HNT te organiseren.


Als hiervoor belangstelling is kan een kantinebijeenkomst worden georganiseerd waarin een toelichting wordt gegeven op HNT en de opzet van de cursus.

Als u belangstelling heeft kunt u dit doorgeven aan: gselman@glastuinbouwnederland.nl onder vermelding van:
1. b
elangstelling voor de kantine/informatiebijeenkomst of 
2.   aanmelding voor de basiscursus.

Kosten

Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €725 (bij twaalf deelnemers). Voor deelnemers van buitenlandse bedrijven geldt er geen subsidie en bedraagt de cursus €1.450.


Colland Subsidie

Voor medewerkers is in principe 50% subsidie vanuit Colland mogelijk. Om voor een subsidie in aanmerking te komen gelden onderstaande voorwaarden:

•        Voor de werknemer wordt premie aan het fonds Colland Arbeidsmarkt betaald;

•        De Cao Glastuinbouw wordt gehanteerd.

De declaratie daarvan dient de werkgever zelf te verzorgen. Meer info over Colland subsidie voor cursussen vindt u hier.

 

Voor meer informatie over HNT: https://www.kasalsenergiebron.nl/besparen/het-nieuwe-telen/

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA