« afbeelding 1 van 2 »
 
Wednesday 27 June 2018

De vergeten warmte

Het Glastuinbouwpact Bommelerwaard bracht met een aantal tuinders een bezoek aan het eerste Lage Temperatuur Aardwarmte (LTA) project van Greenbrothers in Zevenbergen. Visser & Smith Hanab boort hier binnenkort water op uit de formatie van Brussel, zo’n 700 meter diep en van 30 graden.

Eerder leek LTA niet rendabel omdat de traditionele verticale filter niet genoeg capaciteit had om de kosten van de putten te dekken. Visser & Smith Hanab heeft hier een oplossing voor gevonden door juist horizontale filters te gebruiken. Door horizontale filters te plaatsen kan de hoeveelheid water dat door de kas wordt gepompt toenemen, terwijl de totale kosten lager zijn dan bij diepe geothermie. Het is een gesloten systeem waarbij een warmtewisselaar uitwisselt met het kascircuit. Wanneer het water tot 12 graden is afgekoeld, gaat het weer de grond in.

Verder opwarmen

Het warme water van 30 graden wordt met drie warmtepompen van Trane (3x2 MW) elk 5 graden verder opgewarmd tot 55 graden en dan de kas ingebracht. Hier zijn eerst nog energiebesparende maatregelen genomen zoals een dubbel schermdoek. Dit gaf al een reductie van 48 m3/m2 naar 32 m3/m2. De gasbesparing is geschat op zo’n 80% en draagt daarmee fors bij aan het reduceren van de CO2-uitstoot. De onrendabele top van de geothermiebron valt onder de  SDE+ subsidie.

Over geothermie

In aardlagen is veel warmte aanwezig. Hoe dieper men in de aarde boort hoe warmer, en dat geldt dus ook voor het grondwater. Ieder 100  meter onder de grond stijgt de temperatuur van het water met 3 graden. Op 2000-2500 meter diepte is het grondwater wel tussen de 80 en 100 graden Celsius. Van het warme grondwater kan gebruik worden gemaakt om op duurzame manier kassen te verwarmen. Het is namelijk een lokale warmtebron en bij het oppompen van water wordt nauwelijks CO2 of andere emissies uitgestoten. Boren op 2000-2500 meter diepte is echter lang niet voor elke ondergrond geschikt. Daarom biedt ondiepe geothermie (LTA) op 500-1250 meter diepte meer mogelijkheden.

Om het warme water uit de grond op te pompen, worden twee putten geboord. Het warme water wordt opgepompt en via een warmtewisselaar wordt de warmte uit het water doorgegeven aan het warmtenet in de kas. Het afgekoelde water wordt teruggepompt de grond in, zodat de grondwaterdruk op peil blijft en het water weer opgewarmd wordt. 


  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA