« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 09 February 2019

Elektriciteitsnetten lopen vol

Om Nederland in de toekomst energieneutraal te krijgen, wordt elektrificatie als een van de oplossingen gezien. Liander heeft echter laten weten dat de netcapaciteit in de Bommelerwaard nu al vol zit. Dit voorjaar wil de klankbordgroep Energie van de Bommelerwaard bij alle kwekers nagaan wat zij nu verbruiken en waar zijn straks op uit zullen komen.

Lees het gehele artikel in het Vakblad voor de Bloemisterij


Ook heeft Liander deze week onderstaand persbericht uitgegeven:

Capaciteit elektriciteitsnet onder druk in Gelderse regio’s Neerijnen en Bommelerwaard

In de Gelderse regio’s Bommelerwaard en Neerijnen nam de vraag naar energie het afgelopen jaar enorm toe. Met name onder tuinders is er een onverwacht hoge vraag naar extra elektrisch vermogen. Hierdoor heeft het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen de maximale capaciteit bereikt. Dit heeft impact op zakelijke klanten in deze regio’s.

Om te zorgen dat het elektriciteitsnet betrouwbaar en beschikbaar blijft voor al onze klanten, is het nodig dat we de capaciteit van het stroomnet verzwaren. We onderzoeken welke oplossing het beste werkt in deze regio; uitbreiden van het bestaande station of een nieuw station. Daarover zijn we in gesprek met TenneT en de betrokken gemeentes. De doorlooptijd van een uitbreiding van het net is 4 tot 5 jaar.

Regio Neerijnen: een transportbeperking voor extra elektrisch vermogen
Het verdeelstation voor elektriciteit in Neerijnen heeft de maximaal beschikbare capaciteit bereikt. Om te voorkomen dat de elektriciteitskabels te zwaar belast raken, moeten we een tijdelijke transportbeperking invoeren wanneer een klant meer elektrisch vermogen wil afnemen dan wij nu contractueel zijn overeen gekomen. Dit geldt voor zakelijke grootverbruikers die op verdeelstation Neerijnen zijn aangesloten. Als we deze maatregel niet nemen, kan dat uiteindelijk leiden tot stroomuitval in dit gebied.  

De komende week informeert Liander zakelijke klanten in de regio Neerijnen over wat dit voor hen betekent. Ook gaan wij in gesprek met klanten in dit gebied om het bestaande net nog beter te benutten en met tijdelijke oplossingen toch extra capaciteit te kunnen bieden. 

Regio Bommelerwaard: extra elektrisch vermogen beperkt beschikbaar
Ook in de regio Bommelerwaard loopt Liander tegen de grenzen van de beschikbare elektrische capaciteit aan. Op bepaalde plaatsen is hier nog ruimte voor zakelijke klanten om het elektrisch vermogen te verhogen, maar onder bepaalde voorwaarden. Zakelijke klanten die hier zijn gevestigd en binnenkort meer elektriciteit nodig hebben, roepen wij op contact met ons op te nemen en de mogelijkheden te  bespreken. Dit geldt voor zowel nieuwe aansluitingen als voor bestaande aansluitingen.

Terug leveren van opgewekte energie is wel mogelijk
Voor het terug leveren van opgewekte elektriciteit gelden op dit moment geen beperkingen in beide regio’s. Voor grote initiatieven is het wel verstandig zo vroeg mogelijk contact met ons op te nemen om te kijken of er ruimte is op het net. 


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA