« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 13 December 2017

Gelderland wil duurzaamste tuinbouwregio van Europa zijn

Het tuinbouwcluster in Gelderland heeft de ambitie om de meest duurzame tuinbouwregio van Europa te worden. Binnen tien tot vijftien jaar wil ze volledig energieneutraal, klimaatbestendig, emissievrij en circulair ondernemen. Om deze ambitie te realiseren, presenteerde Greenport Gelderland woensdag 13 december een Versnellingsagenda met de naam Duurzaam Doen aan Clemens Cornielje, Commissaris van de Koning in Gelderland.

In het Gelderse tuinbouwcluster gebeurt al van alles op het gebied aan duurzaamheid. Bijvoorbeeld met projecten rond het nieuwe telen in de glastuinbouw, verduurzaming van de fruitteelt, productinnovaties en de verbinding met de samenleving. Volgens de voorzitter van Greenport Gelderland, Rian Verwoert, zijn de betrokken ondernemers er echter van overtuigd dat er nog een schepje bovenop moet. "Vanuit de ambitie en drive om een koppositie in te nemen in Europa, zijn we van mening dat er bij de verduurzaming van het cluster een extra stimulans en versnelling mogelijk én noodzakelijk is.”

Versnellingsagenda

Het tuinbouwcluster is - met een toegevoegde waarde van 800 miljoen euro, 14.000 volwaardige arbeidsplaatsen, 1.600 bedrijven en een grondgebruik van 7.600 ha – met recht een topsector in Gelderland. Deze toppositie wil de sector graag behouden. In de versnellingsagenda Duurzaam Doen zijn zes grote Icoonprojecten en negen kleinere Impulsprojecten opgenomen met een totale omvang van ruim 6,5 miljoen euro. De projecten zijn ‘van onderop’ ontwikkeld door ondernemers en andere stakeholders. Ze kennen een relatief korte doorlooptijd van ca. 2 tot 2,5 jaar.

Samenwerking noodzakelijk

Volgens voorzitter Verwoert is het realiseren van dit programma niet eenvoudig, maar wel urgent. "Vanuit de tuinbouw is er heel veel commitment, maar ze kan het niet alleen. Samenwerking tussen overheden, onderzoek, onderwijs, ondernemers en omgeving is noodzakelijk. Onder andere op het vlak van regelgeving, afstemming van beleid, kennisoverdracht, tijd en geld. Ik hoop dat de provincie hierin een rol van betekenis kan spelen. Als alle partijen de schouders eronder zetten, zijn deze doelstellingen niet alleen ambitieus maar ook haalbaar!”
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA