« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 24 January 2019

Glastuinbouwpact zet volgende stap in verduurzaming

De jaarbijeenkomst van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen vond 22 januari plaats in Zuilichem. Met het thema ‘Volgende stap in verduurzaming’ kon de avond op een flinke opkomst rekenen van tuinders, overheden en sectorpartijen. Onder andere Sjaak van der Tak van Glastuinbouw Nederland, Bas van der Kallen van Alliander en gedeputeerde Peter Drenth gaven een presentatie en gingen met de aanwezigen in gesprek over de uitdagingen rondom dit thema.

Directeur van de Veiling Zaltbommel en voorzitter van het Glastuinbouwpact Peter van Osch zat de avond voor. Verduurzaming raakt ook de glastuinbouwsector. Maar hoe wordt dit in de praktijk gebracht? Sjaak van der Tak, voorzitter van Glastuinbouw Nederland, trapte af met de ambitie en doelstelling die door de belangenbehartigingsorganisatie gesteld is voor de sector om landelijk toe te werken naar energieverduurzaming. Volgens hem ligt de regio goed op koers. "Het Glastuinbouwpact scoort goed met duurzame energie. De inzet van de provincie bij het CO2-traject maakt de ambitie ook waar." Rochus van Tuijl, voorzitter van de Klankbordgroep Energie van het Glastuinbouwpact, ging in op de regionale aanpak van de Bommelerwaard & Neerijnen. "Zo wordt in het gebied hard gewerkt aan een bedrijfsvoering zonder gas. Essentieel daarin is de samenwerking tussen tuinders in de regio.” 

Bijdrage provincie Gelderland
Peter Drenth besprak de rol van provincie Gelderland in deze duurzaamheidstransitie. "Duurzaamheid wordt vaak meteen gekoppeld aan het klimaatprobleem. Maar ook is een duurzame energievoorziening in Nederland belangrijk om zelfredzaam te worden en niet afhankelijk te zijn van buitenlands gas.” Als de tuinbouw niet vooruit werkt, dan mist provincie Gelderland in de toekomst een belangrijke economische pijler. "Als u daarom met een goed verhaal komt over de CO2-leiding, dan heeft de provincie ruimte om financieel aan te vullen.” De gedeputeerde ziet ook kansen in samenwerking binnen Gelderland zelf. Zo heeft de dierlijke sector in de provincie de mogelijkheid om groene CO2 te leveren uit mest. Hier liggen volgens Drenth kansen om een deal te sluiten.

Van het gas af
Gas levert de glastuinbouw warmte, elektriciteit en CO2 voor bloemen en planten om te groeien. De warmte kan steeds beter worden opgewekt met schonere energiebronnen als warmtepompen en aardwarmte. Een ‘gasloze’ teelt betekent echter wel dat ergens anders CO2 vandaan moet komen als voedingsstof voor bloemen en planten. Dit kan worden aangevoerd met bio-CO2. Rochus van Tuijl gaf aan dat er al vergaande afspraken zijn gemaakt om hiervoor een leidingnet aan te leggen. De aanleg van dit net kan tegelijk op lopen met de aanleg van een tuinbouwriolering, wat zorgt voor een schone verwerking van het afvalwater uit het gebied.

Elektriciteitsvoorziening
Alliander was uitgenodigd om een toelichting te geven op de elektriciteitsvraag in het gebied. Telen zonder gas betekent immers een toenemende vraag naar elektriciteit. Bas van der Kallen legde uit hoe Alliander in deze capaciteit zal voorzien. "Als energiemaatschappij hebben wij de plicht om voldoende energie te leveren, maar we zeggen eerlijk dat dit voor ons ook nog een uitdaging is.” Het netwerkbedrijf roept ondernemers op om tijdig hun plannen bekend te maken.

Elektricifatie
Rozenkweker Leon Dukker van Porta Nova kwam speciaal vanuit het westen afgereisd om een presentatie te houden over de elektrificatie van zijn bedrijf. Hij vertelde hoe zij op hun bedrijf de transitie hebben gemaakt naar gasloze teelt en reductie van lichtemissie. Dat is zeker niet gemakkelijk gegaan. "Om een tracé aan te leggen moesten we met vijf gemeenten, verschillende bedrijven en grondeigenaren in gesprek.  Netwerken waren hier niet op ingericht en het was een flinke investering. De kennis moesten we ook nog opdoen." Toch is het proces volgens de ondernemer uiteindelijk de moeite waard. "De transitie en doelstelling van de overheid is van het gas af. Door de grootte wordt je ook interessant voor het net. Het is wel belangrijk om je niet te laten meeslepen door emoties en de risico's te beperken. Maar uiteindelijk weet je wel exact wat je koopt."

Klik bovenaan deze pagina voor de presentaties van de sprekers.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA