« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 24 July 2017

Glastuinders benutten netstroom flexibel

Vier glastuinders in de Bommelerwaard doen samen met netwerkbeheerder Liander een proef met het flexibel afnemen van elektriciteit van het net. Door een sterke toename van wind- en zonne-energie spoort het aanbod van elektriciteit niet altijd met de vraag. Onderzocht wordt of met een aangepaste tariefsystematiek onder gunstige voorwaarden meer elektriciteit aan de glastuinbouw is te leveren.

Glastuinbouwbedrijven verbruiken doorgaans flink wat elektriciteit; met name voor het belichten van hun gewassen. Vaak wekken glastuinders een deel van de benodigde elektriciteit zelf op met een Warmtekrachtinstallatie (wkk) omdat ze ook behoefte hebben aan warmte en CO2. Zo is het ook bij de chrysantenkwekerij van Rochus en David van Tuijl in Zuilichem. ‘Als toekomstbeeld zien we een glastuinbouwsector die niet meer afhankelijk is van fossiele brandstoffen’, stelt Rochus van Tuijl. Binnen het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen is hij voorzitter van de werkgroep energie.

Het Glastuinbouwpact zoekt naar mogelijkheden om duurzame innovaties op energiegebied te stimuleren. ‘Bij een toenemend gebruik van groene energie, denk aan energie uit zon en wind, is het zaak om vraag en aanbod op nieuwe manieren op elkaar af te stemmen’, stelt Gerard Selman van Projecten LTO Noord. Hij is programmamanager bij het Glastuinbouwpact. ‘In tegenstelling tot centrales met fossiele brandstof kun je bij groene energiebronnen het aanbod elektriciteit minder goed sturen. Dit vraagt om meer flexibiliteit bij de afnemers van elektriciteit.’

Beter benutten elektriciteitsnet
Voor Liander is het belang om het elektriciteitsnet beter te benutten en oplossingen te zoeken voor de onbalans tussen vraag en aanbod. De gedachte achter de Pilot Flexdienst elektriciteit is om deze uitdagingen voor het netbedrijf te combineren met kansen voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard. Ten behoeve van de pilot is nu het "stoplichtenmodel” ontwikkeld: dit systeem geeft aan wanneer een bedrijf onder gunstige voorwaarden elektriciteit van het net kan afnemen (groen) en wanneer niet (rood); oranje geeft overgang tussen beide fasen aan. ‘De pilot moet uitwijzen of de achterliggende techniek goed werkt en of we als tuinders uit de voeten kunnen met het af en toe wegvallen van een deel van de belichting’.

Van Tuijl legt uit wat de Pilot Flexdienst elektriciteit komende winter op zijn bedrijf kan gaan betekenen. ‘Met Liander heb ik afgesproken dat we variabel zijn voor 1 megawatt per uur. Globaal verbruiken we op een winterdag ongeveer 6 megawatt per uur. 4 daarvan maken we zelf met een wkk en 2 megawatt kopen we in. Als van die 2 er 1 wegvalt, moeten we ongeveer een zesde van de lampen uitschakelen. Daar valt volgens mij mee te leven.’

Selman: ‘Als de Pilot Flexdienst elektriciteit uitwijst dat pieken in het elektriciteitsverbruik vermijdbaar zijn met slimme techniek, en uiteraard een aangepaste systematiek voor transport, ontstaan er mogelijkheden om de inzet van wkk’s te verminderen. Zeker voor bedrijven met een beperkte warmtevraag. We moeten dan nog wel op zoek naar mogelijkheden om de behoefte aan CO2 op een andere manier in te vullen.’


  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA