« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 10 February 2021

Goed de crisis door met behulp van een coach

Begin mei 2020, midden in de coronacrisis, heeft Greenport Gelderland ondernemers in het tuinbouwcluster de mogelijkheid geboden om een coach te zoeken die het bedrijf ondersteunt om sterker uit de crisis te komen. Erik Kaemingk is betrokken bij Greenport Gelderland voor de Human Kapital Agenda. Hij is tevens coördinator van de regeling crisiscoaching.

Erik: "Inmiddels maken 100 bedrijven gebruik van deze mogelijkheid, waarvan ruim 60 uit de glastuinbouw Bommelerwaard en Neerijnen. Zij hebben zelf een coach gezocht, de benodigde formulieren ingediend en per ommegaande € 1.500, - subsidie ontvangen om daarmee de coach te kunnen betalen. Ook nu (februari 2021) is de regeling nog geopend voor aanvragen.”

We zijn een klein jaar verder en de wereld ziet er totaal anders uit. Voor de meeste bedrijven geldt dat ze, na een eerste schrik, toch behoorlijk goed door deze tijd heen gekomen zijn. Een aantal bedrijven heeft hun piek gelijk met de lockdown. Die zijn het hardst geraakt. Bedrijven met een meer gespreide productie ondervinden minder last. Ook bedrijven die alleen aan de horeca leveren hebben het hard te verduren. Het is lastig om zo maar ineens een ander afzetkanaal te vinden.

Voor de meeste bedrijven geldt dat de crisis als een soort wake-up call heeft gewerkt. Ze gebruiken de coaching om de kwetsbaarheden in hun bedrijf door te nemen en te kijken of er alternatieven te bedenken zijn in productie, afzet, personeel en/of financiële structuur van het bedrijf. De coaches hebben de bedrijven bijgestaan bij het aanvragen van regelingen en het nadenken over de financiële vraagstukken die de crisis oproept. De liquiditeit van het bedrijf moet geborgd worden voordat je verder kunt kijken. Daarnaast is er in de coaching, tijd besteed aan langere-termijnvraagstukken als duurzamer produceren, goede en evenwichtige product/markt combi’s die het bedrijf minder kwetsbaar maken als een markt weg valt en investeren in goed personeelsbeleid. Uiteindelijk zijn het de mensen die het bedrijf maken of breken. En ook op personeelsvlak is gebleken dat sommige bedrijven nog kwetsbaar zijn.

"De meeste coachingstrajecten zijn in een afrondingsfase. Dertig bedrijven zijn klaar en hebben hun eigen bedrijfsontwikkelplan gemaakt waarin ze beschreven hebben hoe ze hun bedrijf weerbaarder maken tegen crises. De pacten van Greenport Gelderland zullen op basis van een analyse van alle 100 trajecten, plannen maken om de bedrijven in het tuinbouwcluster verder te ondersteunen om zo een gezonde sector te blijven die bijdraagt aan gezondheid en geluk van boer en burger”, zegt Erik.

De regeling crisiscoaching is nog geopend voor aanvragen. Bedrijven die belangstelling hebben kunnen zich met hun coach melden via de website. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA