« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 31 May 2019

Goede samenwerking in proces rond energievoorziening

Wanneer je vroeger als ondernemer plannen maakte voor je bedrijf, hield je vooral rekening met de investeringen die daarvoor nodig zijn. Tegenwoordig is de stroomvoorziening echter ook steeds meer een factor om rekening mee te houden. In de Bommelerwaard & Neerijnen is een gezamenlijk traject met Delphy en Liander gestart om de stroomvraag- en voorziening voor de komende jaren op elkaar af te stemmen. René Corsten van Delphy en Jelte Hoekstra van Liander vertellen hoe de bedrijfsbezoeken tot nu toe verlopen zijn. 

Jelte Hoekstra van Liander geeft aan blij te zijn dat er open gesprekken worden gevoerd. "De ontvangst op de bedrijven is open en eerlijk. Men is zich echt bewust dat deze gesprekken nodig zijn om in de toekomst zeker te kunnen zijn van voldoende elektravoorziening.” René Corsten van Delphy merkt deze bewustwording ook op. "In het verleden ging je als ondernemer investeren en als je alles rond had, dan belde je pas Liander op. Nu is het zo dat je Liander opbelt zodra je plannen hebt, zodat hier op voorgesorteerd kan worden.”

Toekomstperspectief
Naar aanleiding van de bedrijfsbezoeken wordt een analyse gemaakt van de stroombehoefte voor de komende jaren. Voor Corsten was het ondernemerschap dat hierin naar voren kwam een eyeopener. "Veel bedrijven hebben voor de komende jaren al plannen gemaakt. Er blijft veel doorontwikkeling plaatsvinden.” Ook Hoekstra merkt dit op: "De perioden die we in kaart willen brengen hebben we opgesplitst in 1-5 jaar, 5-10 jaar en 10-20 jaar. Met name van die eerste twee periodes krijgen we een aardig beeld. Er liggen veel familiebedrijven. Daar zie je dat weer rekening wordt gehouden met de volgende generatie, dus worden er plannen gemaakt voor uitbreiding en vernieuwing. Echt naar de lange termijn kijken blijkt nog wel lastig.” 

Energievraag 
Een van de factoren die de vraag naar stroom beïnvloed, is de toenemende behoefte aan LED verlichting. Tot nu toe zijn er vooral bedrijven bezocht die een eigen WKK en assimilatiebelichting  hebben, vertelt Corsten. "Er is in verschillende teelten steeds meer behoefte aan hogere lichtniveaus, maar niet aan meer warmte. Naast de huidige verlichting wordt daarom steeds meer gekozen om LED erbij te hangen. Daardoor stijgt de stroomvraag en wordt meer elektra ingekocht. Ook bij nieuwbouw en omschakelen van teelt neemt de stroomvraag weer toe.” 

Het is momenteel geen vanzelfsprekendheid meer dat de gevraagde hoeveelheid energie ook direct beschikbaar is. Hiervoor zijn vaak forse investeringen aan de kant van Liander nodig en vragen de nodige doorlooptijd. Het is dus goed dat bij Liander zo vroeg mogelijk bekend is wat de plannen zijn.

Samenwerken
Hoekstra geeft aan hoe waardevol het is dat in dit traject gezamenlijk wordt opgetrokken. "We vullen elkaar aan. Vanuit het Glastuinbouwpact zijn de ondernemers vooraf goed geïnformeerd. Het initiatief komt ook bij de tuinders zelf vandaan. De expertise vanuit Delphy is teelt-technisch en inhoudelijk deskundig. Daardoor kunnen de wensen van tuinders omgezet worden naar een concrete energievraag, zodat Liander met die informatie verder kan.”   
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA