« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 23 May 2018

In de Glazen Bol

CO2 afvangen uit de lucht, het klinkt eigenlijk heel logisch. In de toekomst wordt deze vorm van CO2-productie waarschijnlijk belangrijk om in de stijgende CO2-behoefte van de glastuinbouw te voorzien. Het project ‘Pilot voor CO2 uit buitenlucht’ is in maart van start gegaan en loopt tot eind 2018. In het project wordt onderzocht hoe CO2 uit de buitenlucht kan worden afgevangen ten behoeve van het verhogen van de CO2-concentratie in kassen. 

Voor de tuinbouwsector gaat energiebesparing en duurzaamheid hand in hand met voldoende CO2-voorziening. Naast energiebesparing is het kostenplaatje natuurlijk ook belangrijk. Het project heeft daarom als doel een CO2-afvang en -doseersysteem te creëren dat de CO2-concentratie in de kas kan verhogen tot een gewenste concentratie tegen de kostprijs van 40 euro per ton. Hiervoor wordt een pilotinstallatie gebouwd. 

De eerste stap in het onderzoek is te achterhalen welke adsorptiematerialen het meest geschikt zijn om CO2 af te vangen. Daarna wordt onderzocht hoe het systeem in een kas kan worden ingebouwd. Als laatste wordt een kleine pilotinstallatie gebouwd, die wordt getest in het laboratorium en op locatie bij een tuinder. Hierbij wordt ook de economische- en technische haalbaarheid getest. De volgende stap is het systeem verder te ontwikkelen tot een product en opschaling mogelijk te maken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door TNO. Het project wordt uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie en een bijdrage van LTO Glaskracht Nederland.

Zie voor meer informatie: Kas als Energiebron


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA