« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 20 October 2016

Inspraakmiddag tuinbouwriolering

Dinsdag 18 oktober 2016 is tijdens een inspraakbijeenkomst de uitwerking van een gezamenlijke tuinbouwriolering voor de glastuinbouw in de Bommelerwaard toegelicht en besproken. Aanleiding hiervoor is de verplichting voor glastuinbouwbedrijven om vanaf 1 januari 2018 restwaterstromen te zuiveren.

"De beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen staat sterk onder druk door normoverschrijdingen in het oppervlaktewater”, aldus Daan van Empel van LTO Glaskracht Nederland. "Door de drinkwaterwinning in de Bommelerwaard in combinatie met een aantal regionale aspecten zoals kweldruk, inzijging, veel grondteelten en het ontbreken van rioolcapaciteit, vraagt een goede oplossing van het afvalwater serieuze aandacht”.

Collectief zuiveren
Deze aanleiding heeft ertoe geleid dat er afgelopen jaren door de tuinders in het gebied samen met Dunea, Waterschap Rivierenland, gemeenten Maasdriel en Zaltbommel is gewerkt aan een specifieke tuinbouwriolering voor ruim 300 hectare glas met een centrale zuivering in Zaltbommel. Het systeem gaat uit van een buffer van minimaal 50 m3/hectare glas door de tuinder te plaatsen en een pompput van 0,5 m3/hectare glas per uur als onderdeel van het collectief. Een uitwerking van aansluitkosten per bedrijf en de jaarkosten per hectare kunt u bekijken in deze bijlage.

Planning en realisatie
Alle aspecten van het systeem zijn, in een open discussie met de werkgroepleden Daan van Empel, David van Tuijl en Jan Kreling uitgebreid besproken. Afsluitend concludeerde Henk Kolbach dat hij blij was met de constructieve en positieve discussie. De realisatie van de plannen is mede afhankelijk van een garantstelling door provincie Gelderland. Binnen afzienbare tijd wordt hierover duidelijkheid verwacht. Als het licht hier op groen staat zullen de tuinders zich definitief moeten uitspreken.

De PowerPointpresentatie die getoond is tijdens deze inspraakmiddag download u hier. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA