« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 22 July 2020

Kwekers aan het stuur bij stikstof-aanpak in Gelderland

Met ingang van 29 mei 2019 ligt de vergunningverlening voor de Natuurbeschermingswet (NB/Wnb) stil. De Raad van State heeft op die datum het gebruik van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) vernietigd. Alleen definitief geldende vergunningen zijn nu rechtsgeldig. De meeste glastuinbouwbedrijven hebben echter geen melding gedaan noch een NB-vergunning aangevraagd. Dit komt doordat de meeste gemeenten dit aspect niet hebben meegenomen (vinkje "Natuurbeschermingswet” stond niet aan) in de procedure rond een omgevings-, bouw- of andere vergunning.

Het Rijk heeft nu beleidsregels vastgesteld met als doel de effecten van neerslag van stikstof op natuurgevoelige natuur te verminderen en ruimte te creëren voor economische activiteiten. De uitwerking van een concreet maatregelenpakket moet op provinciaal niveau gebeuren. Voor Gelderland neemt provincie Gelderland het initiatief en de regie om tot deze uitwerking te komen. De contouren zijn vastgelegd in de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS).

Vanuit deze aanpak GMS zijn de sectoren land- & tuinbouw, industrie, bouw, mobiliteit en natuurbeheer uitgenodigd om te werken aan een gebiedsgerichte aanpak.

Klankbordgroep Kwekers
Glastuinbouw Nederland heeft samen met Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen het initiatief genomen om een Klankbordgroep van kwekers in te stellen. Hierbij is ook meegenomen dat een belangrijk deel van de glastuinbouw in de nabijheid van de Rijntakken is gesitueerd en er sprake is van een grote diversiteit in teelten.

De klankbordgroep begint met het in kaart brengen van de effecten van de stikstof-neerslag vanuit de glastuinbouw. En zij denken na over een effectief maar ook haalbaar maatregelenpakket. "Het is belangrijk om nu de tijd te benutten en ons huiswerk te maken, zodat we goed beslagen ten ijs komen. Hierbij trekken we samen op met de glastuinbouw in de regio Arnhem-Nijmegen om tot één geluid te komen”, aldus Toon van Tuijl voorzitter Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland West.

De Klankbordgroep is inmiddels gestart en komt in oktober met een uitwerking; deze wordt dan ook met de kwekers in ons gebied besproken. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA