« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 15 December 2020

Lichthindervoorschriften voor het telen in kassen

"Omdat we regelmatig vragen krijgen over de afschermingsregels voor belichting in de glastuinbouw brengen we geldende regels onder de aandacht”, geeft Toon van Tuijl, voorzitter Glastuinbouw Nederland West-Gelderland, aan.

"Voor het draagvlak in onze omgeving is het belangrijk dat we deze regels respecteren”. De geldende voorschriften  vallen onder het Activiteitenbesluit Milieubeheer en schrijven voor hoe de lichthinder bij het telen in kassen te beperken. Op de website van het Kenniscentrum InfoMil vind je een uitgebreide beschrijving van de regels en het activiteitenbesluit.

Een handig en handzaam overzicht hiervan vind je op de website van de Milieudienst Rijnmond (DCMR). Hoewel DCMR geen omgevingsdienst uit het gebied van het Glastuinbouwpact is, klopt de informatie wel. Het is een overzicht van de landelijke voorschriften. Regionaal kunnen er afwijkende voorschriften gelden via bestemmingsplan of plaatselijke verordening. 

Voor leden van Glastuinbouw Nederland staat een handzaam document op de site www.glastuinbouwnederland.nl  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA