« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 30 October 2014

Marjanne van den Berg: "Tuinbouwbedrijven zijn gewoon een onderdeel van de maatschappij"

Marjanne van den Berg van Van den Berg Est BV runt samen met haar man een plantenkwekerij in Est, gemeente Neerijnen. Naast kamer - en tuinhortensia’s worden éénjarige hangplanten en kerststerren geteeld. Marjanne is betrokken bij het project 'Interactie met de samenleving' van het Glastuinbouwpact. Een project dat de verbinding tussen burgers en tuinders in de Bommelerwaard en Neerijnen wil versterken. "Ik vind het belangrijk om burgers te laten zien wat er speelt in de tuinbouw. We zijn trots op ons bedrijf en dat willen we graag laten zien. Wij doen dat op ons bedrijf heel bewust door bijvoorbeeld mee te doen aan Kom in de Kas, maar ook door jongeren uit de buurt vakantie werk te bieden op het bedrijf. Elke vrijdag – en zaterdag verkopen we onze planten vanuit huis. Zo kunnen onze buren en buurtgenoten ook kennis maken met ons bedrijf. Met het project gaan we op zoek naar nog meer aanknopingspunten, samen met inwoners van de regio Zaltbommel, Maasdriel en Neerijnen. Daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen', aldus Marjanne.

 

Actief contact met je omgeving zoeken
Op 7 april vond, in het kader van het project een ontmoetingsbijeenkomst plaats tussen burgers en tuinders in de Veiling Zaltbommel. Doel van deze ontmoeting was om te verkennen of er een ‘kloof’ is tussen beide groepen en wat tuinders kunnen doen om de verbinding met burgers te versterken. "Nou, sprake van een kloof was te zwaar uitgedrukt, bleek wel tijdens deze avond. Dat idee had ik vooraf ook al een beetje. Wat duidelijk naar voren kwam is dat het belangrijk is om als tuinders actief het contact met onze omgeving op te zoeken vanuit een open houding. Bijvoorbeeld wanneer zich knelsituaties voordoen als overlast van vrachtverkeer of landschappelijke inpassing van je bedrijf. Samen met burgers zoeken naar oplossingen en waar nodig ook de overheid betrekken. Daarnaast gaven burgers aan meer te willen weten over specifieke tuinbouwonderwerpen als inzet Poolse arbeiders en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Wat we vooral niet moeten gaan doen is een positieve PR campagne ‘kijk eens hoe goed we zijn’ om burgers te overtuigen. Ook belangrijk om te weten!”, lacht Van den Berg. Samen met vier andere tuinders werkt Marjanne aan de vervolgactiviteiten van het project.

 

Glastuinbouwpact ontsluit kennis voor tuinders
Op de vraag wat de meerwaarde van het Glastuinbouwpact voor ondernemers in Neerijnen is, is Marjanne duidelijk. "Ontsluiten van kennis is heel belangrijk. Wij gaan regelmatig naar bijeenkomsten die speciaal voor tuinders worden georganiseerd over bepaalde thema’s. Dit houdt ons in onze bedrijfsvoering scherp. Afzetverbetering is bijvoorbeeld een thema waar we best vragen bij hebben. Daarnaast is het thema huisvesting arbeidsmigranten er één die van belang is in de tuinbouw. Het valt me op dat sommige regelgeving het tegengestelde effect veroorzaakt. Het is goed als hier ook aandacht voor is, zowel bij de tuinders zelf als bij het pact.
We kunnen veel van elkaar leren! Het glastuinbouwpact kan ons daarbij ondersteunen”. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA