Nieuwsarchief
 
March 2020
Thursday 19 March 2020 Update rondom coronavirus
February 2020
Tuesday 11 February 2020 Actualiteiten Tuinbouwriolering
Tuesday 11 February 2020 TOV past bij duurzame teelt
Tuesday 11 February 2020 Artisan in bloei
Tuesday 11 February 2020 Cursus Het Nieuwe Telen
January 2020
Thursday 9 January 2020 Samenwerkingsagenda energiestrategie
February 2019
Saturday 9 February 2019 Voldoende vraag naar CO2 voor leidingnet
Saturday 9 February 2019 Elektriciteitsnetten lopen vol
Saturday 9 February 2019 Afscheid Henk Kolbach
Saturday 9 February 2019 Werkgeversbijeenkomst Zaltbommel
Saturday 9 February 2019 Brinkman opent nieuwe vestiging
December 2018
Thursday 27 December 2018 Afstemming tuinbouwriolering en CO2-net
Thursday 27 December 2018 Openstelling EG-regeling april 2019
Thursday 27 December 2018 Besluit huisvesting arbeidsmigranten
October 2018
September 2018
June 2018
Wednesday 27 June 2018 De vergeten warmte
May 2018
Wednesday 23 May 2018 In de Glazen Bol
Wednesday 23 May 2018 Tuinder aan het Woord
March 2017
Friday 24 March 2017 Kick-off FruitDelta Rivierenland
Thursday 16 March 2017 Drie tips om bloemen te stijlen
December 2016
November 2016
October 2016
Thursday 20 October 2016 Jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact 2016
Thursday 20 October 2016 Inspraakmiddag tuinbouwriolering
Wednesday 19 October 2016 Meld je aan voor Fris op weg
September 2016
Monday 19 September 2016 Kleurrijk ProefLOKAAL
Wednesday 14 September 2016 De Bommelerwaard Bloeit tijdens ProefLOKAAL
August 2016
June 2016
Saturday 4 June 2016 Smart Energy Brakel
Friday 17 June 2016 Energie innovaties
Wednesday 15 June 2016 Studenten beloond voor leuke film
Friday 17 June 2016 Nieuwe Leergang Het Nieuwe Telen
Wednesday 1 June 2016 "Niet groeien, maar meer overhouden"
May 2016
February 2016
January 2015
December 2015
Thursday 24 December 2015 Ondernemers centraal
Wednesday 23 December 2015 Hier groeit iets moois
Tuesday 22 December 2015 Goede band omgeving is belangrijk
November 2015
September 2015
Friday 18 September 2015 Kenniscafe Jongeren met energie
Sunday 13 September 2015 No Story No Glory
Friday 18 September 2015 Hagelbuien hebben verstrekkende gevolgen
Friday 18 September 2015 Respect moet je verdienen
Friday 18 September 2015 Totale schade is nog niet te schatten
Friday 18 September 2015 Dit raakt je behoorlijk
Wednesday 2 September 2015 Duizenden kasruiten sneuvelen door hagelbui
April 2014
March 2014
Thursday 20 March 2014 Een greep uit de kas
December 2014
Thursday 4 December 2014 Cursus HNT in de Bommelerwaard van start
Thursday 4 December 2014 Gerberakweker klaar voor de toekomst
November 2014
August 2014
Thursday 28 August 2014 Greenport gaat internationaal
« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 17 December 2020

2020 heeft vooral veerkracht van en verbinding tussen de leden laten zien

"We hebben geanticipeerd op ontwikkelingen waarvan we nooit hadden kunnen bedenken daarmee geconfronteerd te worden”. Voorzitter Rian Verwoert van Stichting Greenport Gelderland blikt terug op het bewogen maar leerzame jaar 2020: behalve omgaan met COVID-19 en de gevolgen van het virus voor de Gelderse tuinders ook oog voor de toekomst met nieuwe en innovatieve projecten.

Als Rian Verwoert terugkijkt op 2020 denkt hij vooral aan de veerkracht van de Gelderse tuinders. Toen COVID-19 zijn intrede deed in Nederland en medio maart de ‘intelligente lockdown’ inging was er even paniek in de tuinderssector. Verwoert: "Begrijpelijk, de volledige export lag plat en met name de bloemensector zat met de handen in het haar omdat ze niets af konden zetten.” Toch zag Verwoert de knop al snel omgaan, er werd naar oplossingen gezocht en gevonden. Met steun van de provincie Gelderland wist Greenport Gelderland een gedeelte van de eerste nood te lenigen, vindt de voorzitter. Tuinbouwproducten van Gelderse ondernemers gingen bijvoorbeeld tegen kostprijs naar de Voedselbank en door Staatsbosbeheer en het Geldersch Landschap werden extra bomen geplant. "Maar vooral de ondernemers lieten een enorme veerkracht zien.”

Langetermijnvisie
De coronacrisis gaf ook aanleiding tot nadenken over mogelijke risico’s in de sector, merkte Verwoert. "Ik vind het goed dat Greenports NL dat zo voortvarend heeft opgepakt en was blij dat ik namens Greenport Gelderland mocht meedenken over langetermijn-scenario’s voor de Nederlandse tuinbouwsector.” Inmiddels staan op www.tuinbouwscenarios.nl verschillende toekomstbeelden gericht op de tuinbouwsector in 2030. Verwoert: "Deze uitgeschreven scenario’s helpen ondernemers bij het uitstippelen van een visie voor hun eigen bedrijf. Het is belangrijk te anticiperen op mogelijke risico’s én kansen.”

Naast omgaan met de coronacrisis gingen ook de reguliere werkzaamheden door voor de voorzitter van Greenport Gelderland. Afgelopen maand werden weer vele projecten van agrarische ondernemers goedgekeurd. Verwoert: "We financieren vanuit het innovatiefonds diverse projecten op bijvoorbeeld het gebied van energietransitie of milieuvriendelijker produceren, denk aan onderzoek naar alternatieve manieren van gewasbescherming in de fruitteelt of bomenteelt en het produceren van nieuwe gewassen in Nederland.”

Toekomstbestendige tuinderssector
Provincie Gelderland ondersteunt innovatie financieel met een bijdrage van 1,6 miljoen euro. Daarmee financiert Greenport Gelderland onder meer kennisverspreiding tussen tuinders. "Ook hier zie ik weer de veerkracht van onze leden, we gingen naadloos over van fysiek naar digitaal kennis delen via digitale studiegroepen en webinars. Die verbinding tussen ondernemers stimuleren we ook, we willen samen gaan voor een toekomstbestendige tuinderssector in Gelderland.” Om die reden is Verwoert ook blij met de start van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. "Een hele mooi ontwikkeling, aantrekkelijk fruitteeltonderwijs is belangrijk voor het voortbestaan een gezonde sector. Er is aandacht voor de nieuwste ontwikkelingen in de teelt, techniek en data en daarom is deze opleiding ook beschikbaar voor andere sectoren dan de fruitteelt.” De Fruit Tech Campus is nu regionaal ingestoken, Verwoert hoopt op een landelijke uitrol.

Een bewogen maar leerzaam jaar, zo kijkt Verwoert terug op 2020. "We waren er voor onze leden en ik merk dat dat wordt gewaardeerd.” Ook in 2021 vindt Verwoert betrokken zijn bij de Gelderse tuinders het belangrijkste speerpunt voor Greenport Gelderland. "Met betrokkenheid kunnen we de ondernemers motiveren goed te ondernemen. Wij willen graag de linking pin zijn tussen ondernemers onderling en overheid.” Kennis uitwisselen over duurzaam ondernemen tussen sectoren onderling, afstemmen met de politiek en innovatieve projecten uitrollen. "Vooruit blijven gaan.” 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA