Nieuwsarchief
 
March 2020
Thursday 19 March 2020 Update rondom coronavirus
February 2020
Tuesday 11 February 2020 Actualiteiten Tuinbouwriolering
Tuesday 11 February 2020 TOV past bij duurzame teelt
Tuesday 11 February 2020 Artisan in bloei
Tuesday 11 February 2020 Cursus Het Nieuwe Telen
January 2020
Thursday 9 January 2020 Samenwerkingsagenda energiestrategie
February 2019
Saturday 9 February 2019 Voldoende vraag naar CO2 voor leidingnet
Saturday 9 February 2019 Elektriciteitsnetten lopen vol
Saturday 9 February 2019 Afscheid Henk Kolbach
Saturday 9 February 2019 Werkgeversbijeenkomst Zaltbommel
Saturday 9 February 2019 Brinkman opent nieuwe vestiging
December 2018
Thursday 27 December 2018 Afstemming tuinbouwriolering en CO2-net
Thursday 27 December 2018 Openstelling EG-regeling april 2019
Thursday 27 December 2018 Besluit huisvesting arbeidsmigranten
October 2018
September 2018
June 2018
Wednesday 27 June 2018 De vergeten warmte
May 2018
Wednesday 23 May 2018 In de Glazen Bol
Wednesday 23 May 2018 Tuinder aan het Woord
March 2017
Friday 24 March 2017 Kick-off FruitDelta Rivierenland
Thursday 16 March 2017 Drie tips om bloemen te stijlen
December 2016
November 2016
October 2016
Thursday 20 October 2016 Jaarbijeenkomst Glastuinbouwpact 2016
Thursday 20 October 2016 Inspraakmiddag tuinbouwriolering
Wednesday 19 October 2016 Meld je aan voor Fris op weg
September 2016
Monday 19 September 2016 Kleurrijk ProefLOKAAL
Wednesday 14 September 2016 De Bommelerwaard Bloeit tijdens ProefLOKAAL
August 2016
June 2016
Saturday 4 June 2016 Smart Energy Brakel
Friday 17 June 2016 Energie innovaties
Wednesday 15 June 2016 Studenten beloond voor leuke film
Friday 17 June 2016 Nieuwe Leergang Het Nieuwe Telen
Wednesday 1 June 2016 "Niet groeien, maar meer overhouden"
May 2016
February 2016
January 2015
December 2015
Thursday 24 December 2015 Ondernemers centraal
Wednesday 23 December 2015 Hier groeit iets moois
Tuesday 22 December 2015 Goede band omgeving is belangrijk
November 2015
September 2015
Friday 18 September 2015 Kenniscafe Jongeren met energie
Sunday 13 September 2015 No Story No Glory
Friday 18 September 2015 Hagelbuien hebben verstrekkende gevolgen
Friday 18 September 2015 Respect moet je verdienen
Friday 18 September 2015 Totale schade is nog niet te schatten
Friday 18 September 2015 Dit raakt je behoorlijk
Wednesday 2 September 2015 Duizenden kasruiten sneuvelen door hagelbui
April 2014
March 2014
Thursday 20 March 2014 Een greep uit de kas
December 2014
Thursday 4 December 2014 Cursus HNT in de Bommelerwaard van start
Thursday 4 December 2014 Gerberakweker klaar voor de toekomst
November 2014
August 2014
Thursday 28 August 2014 Greenport gaat internationaal
« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 16 December 2020

Omgevingsvisie Bommelerwaard in aantocht

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel trekken samen op om een Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. In deze omgevingsvisie worden de contouren vastgelegd voor het beleid voor de komende jaren. LTO Noord, ZLTO en Glastuinbouw Nederland trekken gezamenlijk op om de belangen van de land- en tuinbouw goed voor het voetlicht te brengen.

De Rijksoverheid werkt aan de Omgevingswet die in 2022 in werking moet treden. Doel van deze Omgevingswet is dat ruimtelijke procedures sneller en eenvoudiger worden afgewikkeld; 26 wetten worden in deze nieuwe wet geïntegreerd. Uitgangspunt hierbij is dat niet meer met principe "nee, want” maar "ja, tenzij” als vertrekpunt van de toetsing van plannen wordt gehanteerd. Voorwaarde is dat de initiatiefnemer belanghebbenden moet informeren en betrekken bij de plannen. Deze nieuwe benadering biedt kansen; als er draagvlak is dan kan dat leiden tot snellere realisatie. Daartegenover staat dat er minder langjarige zekerheid is vastgelegd (zoals in bestemmingsplannen).

Op alle overheidsniveaus moet als eerste stap Omgevingsvisies worden uitgewerkt, waarna Omgevingsplannen en verordeningen volgen. De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel hebben besloten om gezamenlijk één Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen. Omdat hierin de kaders worden vastgelegd voor de verdere uitwerking in Omgevingsplannen zitten LTO Noord, ZLTO en Glastuinbouw Nederland kort op de bal en stemmen de inbreng onderling af. Voor de tuinbouw kan hierbij gedacht worden aan: ontwikkelingsruimte voor de toekomst, mogelijkheden Teelt-Ondersteunende voorziening en de beschikbaarheid van water.

Daarnaast gaan bij de verdere uitwerking naar omgevingsplannen en verordeningen een groot aantal milieuaspecten van landelijke wetgeving naar regionale wetgeving. Zo mag een gemeente straks de geluidsnormen bepalen. Te strenge geluidsnormen zijn belemmerend voor de glastuinbouw, b.v. omdat groepsvervoer (laden/lossen in de nacht) niet meer mogelijk. Provincies moeten dit jaar hun zaken op orde hebben. Gemeenten en waterschappen krijgen een bruidsschat van het ministerie. Dat is een standaardtekst die ze over kunnen nemen als verordening. Een gemeente mag echter de tekst aanpassen. Het is dus van belang met elkaar goed op te letten bij ter inzage legging van de diverse omgevingsplannen en verordeningen.  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA