« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 04 March 2016

NVWA controleert siertelers onder glas op juist gebruik bestrijdingsmiddelen

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaan in 2016 circa 450 inspecties uitvoeren bij telers van bloemen en planten onder glas. Bij de inspecties kijken inspecteurs of de siertelers zich houden aan de regels voor het gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

Ongeveer 20% van de siertelers zal in 2016 worden geïnspecteerd. Met de inspecties wil de NVWA de naleving in deze belangrijke tuinbouwsector verbeteren.

Waarop let de NVWA tijdens inspecties?
Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke en administratieve controles uit. Daarnaast kunnen zij ook monsters nemen van het gewas, de grond of het product. Tijdens inspecties wordt vooral gekeken naar:
-    gebruik (opvolgen wettelijk gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik)
-    de voorraad gewasbeschermingsmiddelen
-    bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie)
-    administratieve verplichtingen (spuitregistratie en de gewasbeschermingsmonitor)

Telers kunnen de NVWA-inspecteur tijdens een inspectie altijd om toelichting vragen.

Rol NVWA
De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. Gewasbeschermingsmiddelen kunnen stoffen bevatten die gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu. Daarom zijn er regels gesteld aan het gebruik. De NVWA controleert de handel in gewasbeschermingsmiddelen en het professionele gebruik in de land- en tuinbouw. Daarnaast controleert de NVWA groenten en fruit op residuen van bestrijdingsmiddelen volgens Europese normen. Het toezicht op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is erop gericht dat het gebruik plaatsvindt binnen wet- en regelgeving en de risico’s voor mens, dier en milieu zo beperkt mogelijk zijn.

Meer informatie
Pagina Gewasbescherming


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA