« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 21 September 2017

Ondernemen met een open blik naar de samenleving

Als lid van het kernteam van het Glastuinbouwpact is het mooi om een bijdrage te leveren en mede richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen. We mogen trots zijn op de kwaliteit van onze producten, de innovatieve ontwikkelingen en wat we bijdragen aan deze regio op sociaal economisch gebied. Het Glastuinbouwpact heeft een stimulerende rol op diverse terreinen: ondernemerschap, inrichting van bedrijven en zeker ook als het gaat om de houding van ons als sector naar de samenleving.


Blik op de samenleving

De relatie met de maatschappij blijft voor mij een belangrijk aandachtspunt voor de komende tijd. De blik van de tuinbouw op de samenleving en de blik van de samenleving op de tuinbouw verschillen veel van elkaar. Daar is nog veel winst te boeken en dat vraagt iets van onze houding. We kunnen niet verwachten dat de samenleving zich maar aanpast aan ons, wij moeten ons aanpassen aan de samenleving. De consument anno nu stelt niet alleen eisen aan het product, maar ook aan de productiemethoden. Dit draagvlak hebben we wel nodig als we willen blijven ondernemen.

Open deuren

Openheid en contact zijn volgens mij belangrijke sleutels naar een goede band met de omgeving om ons heen. Dan denk ik nog wel eens aan vroeger. Toen stonden de deuren op bedrijven open en kon iedereen naar binnen lopen. Door veranderende kwaliteitseisen is dat nu heel anders op een gemiddeld tuinbouwbedrijf. Dat is logisch, maar wel jammer. De samenleving vraagt nu juist weer om die openheid en van tuinders. Het zou mooi zijn als we dat aspect van vroeger weer een beetje terug kunnen brengen. Een keer per jaar een succesvolle Kom in de Kas-dag is niet voldoende. Goede harmonie met de samenleving is nodig om onze mooie bedrijfstak te kunnen ontwikkelen.


Henk Kolbach

Voorzitter LTO Glaskracht Gelderland-West en kernteamlid Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA