« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 15 July 2021

Ondernemers praten mee over visie glastuinbouw Bommelerwaard

Woensdagavond 30 juni kregen ondernemers uit regio Bommelerwaard de mogelijkheid om mee te sparren over de toekomstvisie voor de glastuinbouw in Bommelerwaard. Een visie waaraan sinds dit jaar gewerkt wordt door Glastuinbouw Nederland Regio Gelderland West. Een ruime vertegenwoordiging uit beide gemeenten sprak over ruimtelijke perspectief, maar ook onderwerpen als duurzame opwek, arbeid en scholing kwamen aan bod.

De glastuinbouwsector in de Bommelerwaard staat bekend om haar ondernemerschap en innovatief vermogen. De sector wil werken aan een door de samenleving gedragen invulling en bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dit vraagt echter ontwikkelingsperspectief en ruimte voor de nieuwe generatieondernemers uit de Bommelerwaard. De beschikbare ruimte voor nieuwvestiging is schaars. Nu de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel bezig zijn om een Omgevingsvisie Bommelerwaard op te stellen, waarin de ruimtelijke contouren voor de komende jaren bepaald worden, een goed moment om als glastuinbouwsector ook hun toekomstvisie in te brengen. De visie is in eerste instantie bedoeld voor eigen gebruik, maar wordt ook inzet om aan de politiek en de samenleving duidelijk te maken dat de glastuinbouwsector veel kan blijven betekenen voor het gebied en wat hiervoor nodig is.

Dat de sector het belangrijk vindt om te kunnen ondernemen met draagvlak in de samenleving kwam in de discussie sterk naar voren. Afgelopen jaren is hier al op ingezet door bijvoorbeeld: zuiveringscollectief afvalwater, huisvesting arbeidsmigranten, substantiële bijdrage door ontlasting woonkernen middels infrastructurele aanpassingen, onder andere ontsluitingswegen en realisatie fietspaden. Op dit moment voeren een aantal jonge ondernemers gesprekken met gemeenteraadsfracties. Deze gesprekken worden vanuit de glastuinbouw positief ervaren. Hierbij komt ook naar voren dat ondernemers en sector beter moet uitdragen welke ontwikkelingen spelen en hoe zij hier mee omgaat.

In de bijeenkomst kwamen een groot aantal ideeën naar boven die vanuit de sector een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke uitdagingen, zoals energieverduurzaming en klimaatadaptatie en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Het proces, dat wordt begeleid door landschapsarchitecten van Feddes/Olthof, beoogt te leiden tot een samenhangende visie die kort na de zomer aan de ondernemers wordt voorgelegd.

Inmiddels is ook gemeente West Betuwe gestart met het opstellen van een Omgevingsvisie; Glastuinbouw Nederland is hierbij betrokken.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA