« afbeelding 1 van 1 »
 
Tuesday 19 March 2019

Openstelling EG-regeling 1 april

Vanaf 1 april kan er weer EG subsidie (ook wel EHG genoemd) o.a. worden aangevraagd voor de aansluiting van een CO2-leiding. De volgende maatregelen komen in aanmerking voor een aanvraag:

•Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%)
•Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
•Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
•Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster 

De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd. Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 5.000. LET OP: Het is belangrijk dat u de gecombineerde opgave 2018, inclusief de emissieaangifte CO2, ingediend heeft. Tevens moet u vóór het indienen van de aanvraag, maar na de publicatie van de subsidieregeling, een overeenkomst hebben gesloten met de leverancier. Hierin neemt u een ontbindende voorwaarde op zodat de opdracht vervalt bij een afwijzing van de subsidie.

Regeling investeringen in energie-efficiëntie glastuinbouw (EG)
•1-26 april 2019; Beschikbaar budget € 6,9 mln.
•Bekijk de website van RVO voor meer informatie over de regeling (openstelling 2018)
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA