« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 10 July 2015

Openstelling Verplaatsingsregeling glastuinbouw

De Verplaatsingsregeling voor glastuinbouwbedrijven in Gelderland zal de komende jaren gecontinueerd worden. Vanaf 2015 is deze tender gekoppeld aan het Europese subsidieprogramma POP3 (PlattelandsOntwikkelingsProgramma). De tender is inhoudelijk niet veranderd in vergelijking met de laatste openstellingen in 2014. Dit betekent dat de hoogte van de subsidie is bepaald op € 30,- per vierkante meter te slopen glasopstand, waarbij geldt dat de subsidie maximaal 40% van de subsidiabele kosten kan bedragen (dit zijn de investeringen op de nieuwe locatie) en gemaximeerd is op € 1 miljoen.

Wat wel verandert is dat de aanvraag bij RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ingediend moet worden en dat zij ook de beoordeling van de aanvraag voor hun rekening nemen. De procedure hiervoor zal later bekend gemaakt worden. Het is de verwachting dat de regeling eind 2015/begin 2016 opengesteld wordt. Klik hier voor meer informatie over de regeling. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA