« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 26 January 2017

Provincie omarmt collectieve tuinbouwriolering

LTO Glaskracht Nederland en Dunea zijn verheugd dat Provinciale Staten van Gelderland op 25 januari hebben ingestemd met de garantstelling voor de aanleg van de collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard.

Dit systeem maakt het mogelijk dat het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven collectiefwordt verzameld én gezuiverd. Na zuivering is het afvalwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Hiermee voldoen de ruim 92 ondernemers aan de zuiveringsplicht, die in 2018 in werking treedt. Bovendien draagt dit systeem bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard.

Dit Provinciaal besluit maakt de weg vrij om de bestuurlijke besluitvorming binnen de gemeente Zaltbommel te doorlopen. De gemeente Zaltbommel heeft het voornemen om de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. De aangesloten glastuinbouwondernemers betalen de totale kosten via een aansluittarief en jaarlijkse heffing binnen twaalf jaar terug.

Drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder Dunea produceert en levert drinkwater aan 1.3 miljoen mensen in het westen van Zuid-Holland. De bron van dit drinkwater ligt in de Bommelerwaard: de Afgedamde Maas. Dit water wordt door een grote transportleiding naar de duinen tussen Katwijk en Monster getransporteerd waar er drinkwater van wordt gemaakt.

Ook Dunea is dus bijzonder ingenomen met dit positieve PS-besluit. "Het besluit draagt bij aan het waarborgen van de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas”, aldus Co van Dongen, omgevingsmanager bij Dunea en voorzitter werkgroep Waterkwaliteit. "Met dit positieve Provinciale besluit wordt invulling gegeven aan alle gezamenlijke inspanningen van betrokken partijen in project Waterkwaliteit Bommelerwaard, en daar zijn we bijzonder trots op”, laat Daan van Empel, beleidsspecialist Water bij LTO Glaskracht Nederland weten.

Lees meer over het collectieve afvalwatersysteem in deze flyer over de tuinbouwriolering.

 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA