« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 25 April 2015

Samen naar een emissieloze glastuinbouw

 


De kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard is al geruime tijd onderwerp van discussie. Guus Meis, beleidsspecialist Milieu en Water bij LTO Glaskracht Nederland vindt het van belang dat verschillende methoden om uiteindelijk emissieloos te telen met elkaar vergeleken worden. "We zijn op zoek naar een duurzame en haalbare oplossing.”


"Binnen de bloementeelt is sinds de jaren tachtig grote vooruitgang geboekt op milieutechnisch gebied. Denk bijvoorbeeld aan betere watergeefsystemen waarbij we minder water verbruiken en beter aansluiten bij de behoefte van het gewas, de bemesting is geminimaliseerd en we maken steeds meer gebruik van biologische gewasbeschermingsmiddelen. We zijn nu op zoek naar een fundamentele innovatie die op de lange termijn een oplossing biedt om geen emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen meer te hebben. Dat kan individueel, op ieder bedrijf afzonderlijk, gebeuren of collectief door een separaat tuinbouw-rioleringsstelsel in combinatie met een collectieve zuivering. De komende maanden gaan we de kosten van de individuele optie onderzoeken om te kunnen bepalen wanneer een collectief systeem financieel interessant is.”

Van de bloementelers uit de Bommelerwaard is het merendeel lid van een kennisnetwerk dat actief bezig is met innovatie. Enkele daarvan onderzoeken ook binnen hun eigen bedrijf. Zo experimenteert Jan Kreling, chrysantenteler in Bruchem met het telen van chrysanten op water. "Als ondernemers worden we gedreven door economische motieven, maar tegelijkertijd streven we naar zo min mogelijk CO2-uitstoot en uiteindelijk geen emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het kennisnetwerk profiteert iedereen van elkaars kennis.”

Ook chrysantenkweker David van Tuyl uit Brakel is met zijn nieuwe energiezuinige kassen toekomstgericht bezig. "Bloementelers willen natuurlijk ook maatschappelijk verantwoord ondernemen. We zijn al ver met emissiereductie, maar zullen nu ook oplossingen moeten zien te vinden voor de reststromen. We hebben te maken met voortschrijdende technieken, sommige methoden voor emissievrij telen bestaan pas sinds kort.”

Guus Meis: "De bereidheid bij bloementelers tot milieutechnische innovatie is groot, maar het einddoel moet haalbaar zijn. We kunnen nu wel meteen experimentele technieken installeren, maar het lijkt ons beter om eerst alle mogelijkheden te analyseren. Als we collectief wat aangaan kunnen we waarschijnlijk grondiger en effectiever te werk gaan en zelfs eerder het te behalen doel bereiken. We zijn daartoe in overleg met waterschap Rivierenland en gemeenten.”

Op de foto: Guus Meis, David van Tuyl, Jan Kreling, Gerard Selman, René Corsten.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA