« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 09 January 2020

Samenwerkingsagenda energiestrategie

De energietransitie is een brede en integrale opgave. In de RES staan duurzame elektriciteit en warmte centraal, maar deze onderwerpen kunnen niet los worden gezien van andere thema's. Wat betekent de energietransitie bijvoorbeeld voor de vraag om technisch personeel? 

Hoe zorgen we ervoor dat de opbrengsten van windparken ten goede komen aan het gebied? Hoe werken we slim samen met partners, maar ook met inwoners om de doelen te halen? Kortom: wat doen we om uitvoering te geven aan de ambities en de opgave?

Bijeenkomst Samenwerkingsagenda
Dat wordt geregeld in de Samenwerkingsagenda. Hier spreken de samenwerkende partijen af welke concrete acties worden uitgevoerd, welke aanpak daarbij past en wie daarin samen optrekken. Het is een ‘rollende agenda’ die meegroeit met de verdere ontwikkeling en uitvoering van de RES.

Op 22 november werden de eerste stappen gezet om van ideeën en plannen te komen tot uitvoering. Met zogenaamde ‘handshakes’ zijn afspraken gemaakt over gezamenlijke vervolgstappen. Ook is afgesproken dat we complexe vraagstukken van de toekomst zoveel mogelijk gezamenlijk gaan oppakken.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA