« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 07 October 2019

SDE+ najaar 2019 aanvragen kan vanaf 29 oktober

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) subsidie aan te vragen. In deze openstellingsronde is 5 miljard euro beschikbaar. Een belangrijke voorwaarde bij de aanvraag is voldoende transportcapaciteit bij de netbeheerder.

 

De huidige SDE+ subsidie is ingericht voor zonnepanelen. Hiervoor gelden de volgende bedragen:

 

Zon

Basisbedrag (€/kWh)

Voorlopig correctiebedrag 2019 (€/kWh)

ZON-PV
≥ 15 kWp en < 1 MWp

0,099 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,069

ZON-PV
≥ 1 MWp dak

0,092 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

ZON-PV
≥ 1 MWp veld of water
vollasturen 950

0,088 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

ZON-PV
≥ 1 MWp zonvolgend veld of water
Maximum vollasturen 1.190

0,088 (najaar)

Netlevering

0,041

Niet-netlevering

0,060

 


Transportindicatie netbeheerder

In verschillende delen van Nederland, waaronder de Bommelerwaard en Neerrijnen, staat het elektriciteitsnet onder druk. Dit heeft consequenties voor SDE+ aanvragers. Om problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen moet een transportindicatie van de netbeheerder zijn ontvangen. Wilt u een aanvraag SDE+ najaar 2019 indienen? Dan moet u een transportindicatie van de netbeheerder meesturen, waaruit blijkt dat transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor u aanvraagt.

Nieuwe kansen met Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)

De huidige SDE+ regeling biedt al subsidie voor energieopwekking uit duurzame bronnen (zon, wind, biomassa, geothermie en water). Deze technieken blijven bestaan binnen de nieuwe SDE++, maar worden vanaf 2020 aangevuld met andere technieken die COâ‚‚ besparen. Welke technieken? Waarschijnlijk zal het in eerste instantie gaan om warmte- en koudeopslag (WKO) in de glastuinbouw, uitbreiding zonthermie (glastuinbouw), uitbreiding geothermie (ondiepe geothermie, en toepassingen voor stadswarmte en glastuinbouw).

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA