« afbeelding 1 van 1 »
 
Wednesday 11 March 2015

Slimmer omgaan met energie

LTO Glaskracht Nederland, Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen en Liander werken samen aan een pilot-study in Brakel-Oost om te kijken hoe zo energie- en kostenefficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Rob van der Valk, beleidsspecialist Energie van LTO Glaskracht en betrokken bij het project Virtueel Energiecluster Bommelerwaard: "We kijken niet alleen naar het nu, we kijken ook naar wat er in de tóekomst nodig is om slimmer om te gaan met elektriciteitsproductie en -afname.”
"De glastuinbouw in de Bommelerwaard is een heel energie-intensieve bedrijfstak. Vandaag de dag werken tuinders wat betreft elektriciteit volgens het klassieke model. De stroom komt van een producent en wordt afgenomen door de gebruiker. Met oog voor zowel tuinders en LTO als Liander gaan we mee in nieuwe ontwikkelingen. Daarbij denken we aan meer gebruik maken van zonne-energie en windenergie. Dat betekent dat er opwekkers bijkomen in de regio. De flexibel inzetbare WKK’s en belichting van de tuinders kunnen deze opwekking goed aanvullen, zodat vraag en aanbod op elkaar aan blijven sluiten. De pilot-study vergelijkt de resultaten van de huidige situatie met een situatie waarin meer gebruik wordt gemaakt van duurzame energie.”

"Aanleiding voor dit project, ook wel Smart Grid genoemd, is de energie-transitie. De missie is meer gebruik te maken van duurzame energie. Met het onderzoek dat tot deze zomer loopt proberen we antwoord te krijgen op vragen als hoe de energiestromen van huishoudens, bedrijven, wind, zon, WKK’s, belichting en elektrisch verwarmen op elkaar af te stemmen zijn. Maar we willen ook inzicht krijgen in de gevolgen: de kosten voor inkoop en verkoop van elektriciteit en de kosten voor netbeheer in de verschillende situaties. Het gaat dan zowel om kosten voor netexploitanten, als tuinders, maar ook burgers. We willen bekijken hoe de tarieven van het netbeheer anders georganiseerd kunnen worden. Maar we kijken ook wat de effecten zijn op CO2-reductie.”

Voor het project komen de partijen een aantal keren bij elkaar. "De glastuinbouwondernemers zelf zijn volop betrokken en hebben een rol in de klankbordgroep. Maar deze pilot-study is niet alleen van belang voor de tuinders uit Brakel-Oost. Het onderzoek moet resultaten opleveren die ook ingezet worden bij andere initiatieven in Nederland, waardoor het relevant is voor de gehele tuinbouwsector en daarbuiten.”

Graag nodigen wij alle glastuinders uit het pilot-gebied Brakel-Oost uit voor een toelichting op het project op dinsdag 17 maart 2015 om 15.30 uur aan de Kooiweg 1a in Brakel, Darolin II.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA