« afbeelding 1 van 1 »
 
Saturday 04 June 2016

Smart Energy Brakel

In de toekomst komt er meer zon- en windvermogen op het net. Voor de glastuinbouw is het wenselijk om zoveel mogelijk ruimte te bieden aan duurzaam opgewekte energie binnen de bestaande netruimte. Op dit moment zijn er echter regelmatig technische of financiële oorzaken die deze ontwikkeling in de weg staan. Daarom heeft Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen samen met LTO Glaskracht Nederland en Netbeheerder Liander het initiatief genomen om meer inzicht te krijgen in de stuurruimte in vraag en aanbod van elektriciteit. De resultaten van dit project, onder de naam Virtueel Energiecluster Bommelerwaard, werden op 2 juni gepresenteerd aan glastuinders in Brakel.

15% CO2-uitstoot besparen

Binnen Virtueel Energiecluster Bommelerwaard werd het netgebied Brakel onder de loep genomen. Binnen dit netgebied zijn 17 telers actief. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de telers kunnen meewerken aan het verduurzamen van de energieproductie door een deel van de eigen WKK-productie voor belichting te vervangen door inkoop van zon- en windvermogen via het net. Door 6 megawatt WKK-productie te vervangen voor duurzame netinkoop kunnen de glastuinbouwbedrijven in het gebied tot 4 kton (15%) CO2-uitstoot besparen ten opzichte van een totale uitstoot van 27 kton (100%) door inzet van WKK’s.

In de huidige tariefstructuur (eenmalige en terugkerende netwerkkosten en energiebelasting) is het vervangen van WKK-inzet door duurzame netstroom echter financieel nadelig voor de tuinder. Bij maximering van de netinkoop stijgen de vaste kosten met 100%. Daarnaast is de huidige aansluitcapaciteit van 2 MW van de individuele netaansluitingen op het Liander-netwerk een technische belemmering voor het maximeren van de netinkoop. Maximering van de netinkoop heeft een potentiele CO2-emissiereductie van 13 kton (48%).

Aanpassen tariefstructuur en procedures
De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat telers een actieve bijdrage kunnen leveren aan verduurzaming van de energieproductie. Binnen de huidige structuur is dit echter vaak niet financieel rendabel en technisch niet haalbaar, daarom sluit het onderzoek af met enkele aanbevelingen voor wijzigingen in de tariefstructuur en de voornoemde procedures voor netaansluiting en –verzwaring.

Lees alle technische details en alle aanbevelingen in de korte samenvatting van het project, bovenaan deze pagina te downloaden.

  
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA