« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 09 November 2017

Subsidie waterbesparende maatregelen voor glastuinbouw rivierengebied

Op 15 oktober is de Stimuleringsregeling waterbesparende maatregelen voor boeren en tuinders opengesteld. Hierdoor kunt u als glastuinder financiële steun krijgen voor het nemen van (innovatieve) waterbesparende maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan vochtsensoren en bijbehorende software. De regeling richt zich op het spaarzaam gebruik van oppervlaktewater door de landbouw; vooral in perioden van lage rivierstanden. Waterschap Rivierenland heeft de regeling samen met ZLTO en het Deltafonds opgezet.

De aanleiding hiervoor is de klimaatverandering die ook gevolgen heeft voor het Rivierengebied. De extremen in neerslag, hitte en droogte nemen toe. Door te investeren in waterbesparende maatregelen maakt de agrariër en tuinder zijn bedrijf toekomstbestendiger. Door subsidie aan te vragen bij Waterschap Rivierenland kunt u als glastuinder financiële steun krijgen voor het nemen van innovatieve waterbesparende maatregelen. De stimuleringsregeling loopt tot eind 2021, of eerder als het budget is uitgeput.

Op de website van Waterschap Rivierenland kunt u nagaanom welke waterbesparende maatregelen het gaat. Er wordt op basis van een aanvraag beoordeeld of het bedrijf in aanmerking komt voor de subsidie. Hier leest u er meer over: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/subsidies/stimuleringsregeling-waterbesparende-maatregelen-agrariers.html 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA