« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 01 April 2016

Subsidiekansen tuinbouw ondernemers

Er zijn subsidieregelingen en bijeenkomsten die mogelijk voor u interessant zijn wanneer u zich aan het oriënteren bent op een nieuwe samenwerking, u wilt innoveren, uw bedrijfsvoering wilt verbeteren of een nieuw marktconcept zou willen ontwikkelen.

MIT Subsidie
Vanaf 10 mei kunnen ondernemers MIT-subsidie aanvragen. Dit is een regeling voor kennisvouchers, innovatie-adviesprojecten en haalbaarheidsprojecten. Het toekennen van subsidie (van € 3.750 tot € 50.000 waar cofinanciering noodzakelijk is) geschiedt op volgorde van binnenkomst. Wees er dus snel bij!
Wilt u hulp bij de aanvraag? Neem dan contact op met gselman@projectenltonoord.nl 

POP3 'Innovatieve concepten'
Vanaf 1 juni bestaat er in Gelderland de mogelijkheid een subsidieaanvraag in te dienen in het kader van POP3 ‘innovatieve concepten’.
Hiervoor is een samenwerking nodig tussen minimaal 5 partijen en is de subsidie vaak 100%. 

Van 1 juni tot 1 augustus kan subsidie worden aangevraagd voor de ontwikkeling van nieuwe concepten die boven het individuele bedrijfsbelang uitstijgen en die gericht zijn op het structureel verbeteren van de duurzaamheid van een hele keten, een sector of een regio. Daarnaast wordt subsidie beschikbaar gesteld voor het opschalen of praktijkrijp maken van nieuwe concepten. Het betreft een subsidie van €35.000 tot €70.000 en er moet sprake zijn van een samenwerkingsverband van 5 verschillende partijen.

Op 19 april vindt een 'Inspiratieavond POP3' plaats. De inspiratieavond wordt georganiseerd door Provincie Gelderland en Alterra Wageningen UR. Het idee is dat hier ondernemers of partijen met een goed idee worden samengebracht om in gezamenlijkheid een subsidieverzoek te kunnen indienen. 
Vanaf 19:30 uur in Fruitpark Ochten (Bonegraafseweg 59).
 
Kunt u niet naar deze bijeenkomst, maar wilt u informatie over deze regeling. Neem contact op met gselman@projectenltonoord.nl


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA