« afbeelding 1 van 2 »
 
Monday 01 August 2016

Teelt freesia's op substraat in ontwikkeling

Op het bedrijf van Erik Bok in Poederoijen is vorig jaar een proef begonnen met de teelt van freesia’s op substraat. In de proef wordt verkend of het met deze nieuwe aanpak lukt om beter en voordeliger freesia’s te kweken.

‘Wat we doen is niet geheel nieuw. Een jaar of twintig geleden zijn er ook pogingen gedaan om freesia’s te kweken op substraat. De teelt lukte wel maar er waren geen verbeteringen zichtbaar in de kwaliteit van het product’, vertelt adviseur Hans Pronk. ‘We hebben inmiddels veel meer kennis opgedaan rond technische teeltaspecten, vandaar dat we het nu opnieuw proberen.’ Hans Pronk begeleidt de proef op het bedrijf van Bok. 

Dat je met freesia’s op substraat mogelijk de teeltresultaten kunt verbeteren was voor Bok een belangrijke reden om zijn bedrijf beschikbaar te stellen voor de proef. ‘Met substraatteelt kun je het aanbod van voedingsstoffen nauwkeuriger sturen. We hopen daarmee de opbrengst en kwaliteit van ons product te kunnen vergroten.’ 

De proef op het bedrijf van Bok is een initiatief van gewascoöperatie Freesia. Medefinanciers van de proef zijn het voormalige Productschap Tuinbouw en het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen.

Gelijke opbrengst en kwaliteit
Tijdens de eerste twee  teeltrondes was de opbrengst en kwaliteit van de freesia’s van de substraatbedden hetzelfde als die van de traditionele bedden. Dit resultaat stemt beide heren positief. Inmiddels is de derde teeltronde enkele maanden gaande. Bok en Pronk concluderen dat ze het afgelopen jaar veel hebben geleerd. Zo hebben zij meer inzicht gekregen in de voedingsbehoefte van de plant op verschillende momenten in het groeiproces.  

Knelpunten
Minder positief zijn Bok en Pronk over het hergebruik van de freesia-knolletjes voor een volgende teeltronde. Pronk: ‘Dat blijkt bij de huidige substraatteelt veel minder goed mogelijk dan bij de traditionele teelt. Als het niet lukt om het hergebruik van het plantmateriaal beter mogelijk te maken, zal kweken van freesia’s op substraat niet snel interessant worden.’ Bok: ‘We krijgen dan veel vaker te maken met de noodzaak om duur plantmateriaal aan te kopen. Daar komt nog bij dat de beschikbaarheid van plantmateriaal beperkt is.’

Nog een knelpunt dat zich in de huidige teeltronde lijkt te manifesteren, is de ziektedruk bij de teelt op substraat. Pronk: ‘We zijn bezig met een spannende teelt. De komende maanden zal duidelijk worden of het lukt om te veel uitval door ziekte te voorkomen.’

Verder optimaliseren
Kweker Bok en adviseur Pronk wachten met harde conclusies over freesiateelt op substraat tot de drie teeltrondes erop zitten. Wel stellen ze vast dat het nodig is om de substraatteelt verder te optimaliseren voordat freesiakwekers er volop mee aan de slag kunnen. ‘Het is nog te vroeg om het hele bedrijf om te schakelen naar substraatteelt’, zegt Bok. Hij is wel van plan om de substraatbedden in zijn kas ook na de proefperiode te blijven gebruiken.


 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA