« afbeelding 1 van 1 »
 
Monday 30 October 2017

Tekenen aansluitovereenkomst collectieve tuinbouwriolering

Op 24 en 26 oktober hebben er twee tuindersbijeenkomsten over de aansluitovereenkomst Tuinbouwriolering Bommelerwaard plaatsgevonden. Tijdens deze twee bijeenkomsten konden ondernemers in de Bommelerwaard zich laten informeren over de voortgang van het collectief en werd de aansluitovereenkomst toegelicht. Tevens was er de mogelijkheid om de aansluitovereenkomst direct te ondertekenen.

De collectieve Tuinbouwriolering Bommelerwaard is een invulling van de zuiveringsplicht welke per 1-1-2018 ingaat. Door de aanleg van een aparte tuinbouwriolering in de glastuinbouwclusters en een centrale zuivering voor gewasbeschermingsmiddelen, voldoen tuinders, die deelnemen, aan de zuiveringsplicht. Omdat de realisatie van de tuinbouwriolering tijd kost wordt aan de deelnemende ondernemers via maatwerk uitstel van de zuiveringsplicht per 1-1-2018 verleend. Het is daarbij dan wel van belang dat de aansluitovereenkomst door de ondernemer is ondertekend.

Op de bijeenkomsten op 24 en 26 oktober is de aansluitovereenkomst verspreid aan de aanwezigen ondernemers. Inmiddels zijn een fors aantal overeenkomsten binnen.Wilt u deelnemen aan het collectief en in aanmerking komen voor maatwerk dan dient de ondertekende overeenkomst uiterlijk 4 december ingeleverd te zijn bij David van Tuijl.

Fiscaal voordeel

Wanneer u zich aansluit bij dit collectief is er ook fiscaal voordeel te behalen. De investering die hiervoor moet worden gedaan, zowel de aansluitbijdrage voor het collectief als de investeringen in opslagcapaciteit, leidingwerk en pompvoorzieningen komen onder voorwaarden in aanmerking voor de Milieu-Investeringsaftrek (zie bijlage). Neem voor uw situatie contact met uw financieel adviseur.

Solitaire bedrijven

De bedrijven buiten de concentratiegebieden worden niet aangesloten op de tuinbouwriolering. Dit voorjaar heeft door stagiaire Ewout Booij een verkenning plaatsgevonden van mogelijke oplossingen. Een deel van de bedrijven overweegt het afvalwater met een tankwagen af te voeren naar de te bouwen zuiveringsinstallatie. Voor deze bedrijven bestaat de mogelijkheid ook om via maatwerk uitstel van de zuiveringsplicht te verkrijgen. Ook hier geldt dat deze bedrijven uiterlijk 4 december ingetekend moeten zijn. LTO Glaskracht en het Glastuinbouwpact organiseren voor deze ondernemers een bijeenkomst op 24 november. Tijdstip en locatie van deze bijeenkomst zijn nog niet bekend. Wilt u op de hoogte blijven? Stuur een mail naar gselman@projectenltonoord.nl.
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA