« afbeelding 1 van 1 »
 
Friday 14 November 2014

Tender verplaatsing Glastuinbouw nogmaals opengesteld

Gedeputeerde Staten van provincie Gelderland hebben op 11 november 2014 besloten om de Tender Verplaatsing Glastuinbouw in 2014 nogmaals open te stellen.  De openstellingstermijn van de tender is van 18 november tot en met 17 december 2014 (23.59 uur).  Het budget is € 1.815.208,-.

 

Omdat de beoordeling van en de beschikking op de aanvragen in 2015 plaatsvinden, zullen de te verlenen subsidies vanaf 1 januari 2015 getoetst worden aan de nieuwe  Landbouwvrijstellingsverordening (Verordening EU 702/2014). Dit betekent dat de advies- en bemiddelingskosten en de notaris- en kadasterkosten (de onderdelen a en b van artikel 5.9.4.3 subsidiabele kosten) niet meer voor subsidie in aanmerking komen.

 

Een aanvraag kan vanaf 18 november worden ingediend bij de provincie via het provincieloket. Als u voor 4 december 2014 uw aanvraag indient dan zal deze worden gecontroleerd op volledigheid (maar niet op inhoud!).  Dit is van belang omdat bij een tenderregeling na de sluitingsdatum geen aanvullende informatie mag worden gevraagd of toegevoegd. De aanvraag die er ligt na de sluitingstermijn wordt beoordeeld en als er stukken missen of niet volledig zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden. Het is dus van belang om hier goed naar te kijken en gebruik te maken van de volledigheidstoets. Dit voorkomt teleurstelling.

 

De tender zal ook in 2015 opengesteld zal worden. Een exacte datum hiervoor is nog niet bekend.

 

Klik hier voor meer informatie over de regeling op de website van de provincie Gelderland. 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA