« afbeelding 1 van 1 »
 
Thursday 23 July 2020

Tuinbouw tevreden met CO2-plannen overheid maar 'we moeten nog stappen nemen'

In een brief aan de Tweede Kamer heeft de Nederlandse overheid belangrijke toezeggingen gedaan om de bestaande CO2-voorziening te behouden en uit te breiden. Hiermee reageert de overheid op de motie van Von Martels cs. en op de verstuurde brandbrief van Shell, OCAP en Glastuinbouw Nederland. De hele brief leest u hier.

Belangrijke stap
In de brief erkennen Minister Wiebes en Schouten dat uitbreiding van de CO2-levering essentieel is om het aardgasgebruik van de glastuinbouw verder terug te dringen. Ook erkent de overheid dat de prikkels voor producenten van CO2 op dit moment niet optimaal zijn om dit aan de glastuinbouw te leveren. Daardoor wordt het voor CO2-producenten interessanter om CO2 onder de grond op te slaan dan te leveren aan de glastuinbouw. De overheid stelt in de brief dat ze door middel van een innovatiepilot de bestaande CO2 levering wil behouden. Daarnaast geeft de overheid aan dat met betrokken partijen wordt onderzocht of er nog meer belemmeringen zijn om de CO2-voorziening uit te breiden. Ook wordt op dit moment onderzocht of CO2-levering aan de glastuinbouw opgenomen kan worden in de subsidieregeling SDE++.

Tevreden, maar vervolgstappen nodig
Glastuinbouw Nederland en OCAP zijn tevreden, omdat de overheid een goede analyse maakt van de problematiek en erkent dat de prikkels voor CO2-producenten om CO2 aan de glastuinbouw te leveren nu niet optimaal zijn. Ook zijn zij blij dat er belangrijke stappen gezet worden om de bestaande CO2-levering te behouden via de innovatiepilot. Gezien het grote belang van de verdere verduurzaming van de glastuinbouw wijzen ze er op dat dit ook verder gezamenlijk uitgewerkt en daadwerkelijk gerealiseerd moet worden.
Wel benadrukken beide partijen dat nog verdere stappen moeten worden genomen om de CO2-voorziening uit te breiden naar bijvoorbeeld de Bommeler- en Tielerwaard. Zeker voor de kortere termijn is uitbreiding belangrijk om snel stappen te zetten in vermindering van CO2-emissie. "De Kamerbrief biedt een goed vertrekpunt om zo snel mogelijk met de ministeries de concrete vervolgstappen uit te werken”, aldus Jacob Limbeek, directeur OCAP.
De toegekende EHG-subsidies voor de aansluiting op OCAP blijven ook in 2021 in stand. Mark Strootman van Subsidia bewaakt per individuele kweker de termijnen.

Bron: Glastuinbouw Nederland
 
 
BLIJF OP DE HOOGTE VIA